Dávkování plynů do bioreaktorů

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Dávkování plynů do bioreaktorů

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu.
  Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A’t už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.
  Co se kapalin týče, je třeba přesně dávkovat různé výživové složky, pufry a reagenty, které dohromady tvoří optimální prostředí pro mikroorganismy. To vytváří vysoké nároky na přístroj, který musí být kompatibilní s co nejširším množstvím kapalin.
  Ani jeden z těchto požadavků není pro vysoce přesné hmotnostní průtokoměry Bronkhorst problém.


  Novinky