Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku v teoreticko-experimentálnych procesoch zmien skupenstva

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku v teoreticko-experimentálnych procesoch zmien skupenstva

  Kalibrace t

  Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku je kľúčovým krokom na zabezpečenie presnosti merania tlaku v teoreticko-experimentálnom procese zmien skupenstva. Tlak je fyzikálna veličina definovaná ako sila pôsobiaca na jednotku plochy. Snímače tlaku sa používajú na meranie tlaku v širokom spektre aplikácií vrátane meteorológie, priemyslu, zdravotníctva a ďalších.

  Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku je proces, ktorý sa používa na overenie presnosti merania tlaku. Tento proces zahŕňa porovnanie merania tlaku snímača s referenčným etalónom. Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku sa vykonáva pomocou kalibračných zariadení, ako sú napríklad piestové tlakomery Fluke série PG, ktoré používa Akadémia vied Českej republiky vo svojom výskume, ako aj Český metrologický ústav, ako dozorný orgán českej štátnej metrológie.

  logo výrobce Fluke Calibration

  Fluke Calibration špecialista

  Kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku je dôležitá na zabezpečenie presnosti merania tlaku v teoreticko-experimentálnom procese zmien stavu. Tento proces je nevyhnutný na zabezpečenie presných experimentálnych výsledkov, čo je dôležité pre správne pochopenie fyzikálnych javov a pre vývoj nových technológií.

  Súvisiace produkty

  Článek súvisiace s aplikáciou

  Fluke Calibration

  Prednášky, prezentácie a technické informácie - kalibrátory tlaku Fluke Calibration…číst dál

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme kalibrácia vysoko presných snímačov tlaku v teoreticko-experimentálnych procesoch zmien skupenstva, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Fluke Calibration špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia veda a výskum alebo na prehľad všetkých odvetví.