Meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach

  Vodovodní rozvody

  Meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach je dôležité na zabezpečenie optimálnej prevádzky vodovodnej siete. Tlak vody v potrubí sa musí udržiavať na správnej úrovni, aby sa zabezpečilo primerané zásobovanie domácností a priemyselných podnikov vodou. Na meranie tlaku vody sa používajú rôzne typy tlakomerov, ktoré sa umiestňujú priamo na potrubia alebo do nádrží. Tlakomery môžu byť digitálne alebo analógové, tie však v poslednom čase skôr ustupujú do úzadia a nahrádzajú ich digitálne tlakomery, ktoré dokážu merať tlak vody v rôznych jednotkách a ponúkajú ďalšie funkcie, ako je monitorovanie špičiek (kolísanie tlaku max/min) alebo zaznamenávanie nameraných hodnôt tlaku.

  Meranie tlaku vody je dôležité aj na kontrolu stavu vodovodných zariadení a predchádzanie nebezpečným situáciám, ako sú náhle výkyvy tlaku alebo poruchy vo vodovodnej sieti. Monitorovanie tlaku vody umožňuje rýchlo identifikovať potenciálne problémy v potrubí alebo nádržiach, ako sú úniky, poruchy ventilov alebo zmeny v prietoku vody. Správne meranie tlaku vody v potrubí a nádržiach umožňuje včasné odhalenie problémov a umožňuje efektívnu údržbu a opravy vodovodnej siete. Tlakomery Additel najčastejšie používajú naši zákazníci v priemysle. Na jednoduché aplikácie, kde sa vyžaduje len vizuálne odčítanie tlaku a špičky, používajú ADT 680. Pri aplikáciách, kde je potrebné údaje implementovať do riadiaceho systému, používajú predovšetkým tlakomer Additel 685, ktorý ponúka analógovú aj digitálnu komunikáciu. Tým sa zabezpečí bezpečnosť vodovodného systému a jeho správna funkčnosť.

  logo výrobce Additel

  Additel špecialista

  Súvisiace produkty

  Článek súvisiace s aplikáciou

  Nový automatický hydraulický kalibrátor tlaku ADT762W

  Kalibrátor ADT762W, ktorý generuje tlak až do 700 bar pomocou deionizovanej vody ako pracovného média.…číst dál

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Additel špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia vodné hospodárstvo alebo na prehľad všetkých odvetví.