Meranie vlhkosti palivových článkov

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie vlhkosti palivových článkov

  Princip palivového článku

  Palivový článok s polymérovou elektródovou membránou (PEM) je dôležitou technológiou vo vodíkovom priemysle. Palivový článok PEM má nízku prevádzkovú teplotu (<100 °C), vďaka čomu je užitočný v mnohých aplikáciách, ako je výroba energie, automobilový priemysel a verejná doprava.

  Účinnosť a životnosť palivového článku PEM do veľkej miery závisí od presného riadenia teploty a vlhkosti. V tejto aplikácii je senzor umiestnený v prostredí s vysokou vlhkosťou, zvyčajne nad 80 % relatívnej vlhkosti. Ide o náročné prostredie, pretože tu neustále hrozí riziko kondenzácie. Kondenzácia môže poškodiť údaje a môže trvať dlho, kým sa senzor dostane z nasýteného stavu. Technológia vyhrievanej sondy spoločnosti Vaisala je dokonalým riešením tejto výzvy. Vyhrievaná sonda zabezpečuje, že snímač je trvalo teplejší ako teplota procesu.

  logo výrobce Vaisala

  Vaisala špecialista

  VTT, jedna z popredných výskumných organizácií vo Fínsku, vykonáva výskum nízkoteplotných (PEM) aj vysokoteplotných (SOFC) palivových článkov. VTT používa prístroje Vaisala HUMICAP® HMT310F, HMT337 na meranie vlhkosti a teraz aj novú inteligentnú sondu HUMICAP® HMP7, ktorá je súčasťou modulárnej kategórie výrobkov Indigo. VTT tiež používa snímače CO2 GMP343 vo svojom výskume súvisiacom s palivovými článkami.

  Ďalšie informácie si môžete stiahnuť zo súvisiaceho referenčného prípadu a aplikačnej poznámky spoločnosti VTT Maximalizácia účinnosti a životnosti palivových článkov s optimálnou vlhkosťou (PDF v angličtine).

  Súvisiace produkty

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme meranie vlhkosti palivových článkov, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Vaisala špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia palivové články alebo na prehľad všetkých odvetví.