Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parná turbína je najbežnejší tepelný rotačný lopatkový motor, ktorý sa používa na premenu vnútornej energie pary na mechanickú energiu. Moderná energetická turbína sa skladá z niekoľkých technologických uzlov a jedným z týchto uzlov je kondenzačná nádrž. Tá slúži ako výmenník tepla, kde sa para vystupujúca z koncov turbíny kondenzuje na kvapalný vodný kondenzát.

  Meranie hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín je mimoriadne dôležité pre kontrolu a riadenie prevádzky parných turbín. Existujú rôzne spôsoby merania hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín. Magnetické obtokové hladinomery sa často používajú vo viacerých súpravách, zvyčajne v kombinácii s niektorým typom spojitého odporového alebo magnetostrikčného snímača. Merania môžu byť doplnené aj limitnými spínačmi, ktoré monitorujú minimálne a maximálne stavy hladiny. Magnetické obtokové hladinomery tak zabezpečujú vizuálnu kontrolu hladiny na mieste a diaľkový prenos údajov do riadiaceho systému.

  logo výrobce KSR Kuebler

  KSR Kuebler špecialista

  Súvisiace produkt

  Články súvisiace s aplikáciou

  Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

  V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení.…číst dál

  Magnetické stavoznaky s horní montáží

  Magnetické nepřímé stavoznaky představují spolehlivé, přesné a nákladově efektivní řešení pro měření výšky hladiny. Lze je namontovat z boku nádrže (obtokové stavoznaky) nebo ze shora (stavoznaky s horní montáží).…číst dál

  Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách

  Přední světový výrobce plovákových měřidel výšky hladiny KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG dodává také hladinoměrnou techniku certifikovanou k použití v jaderných elektrárnách.…číst dál

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  KSR Kuebler špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia energetika alebo na prehľad všetkých odvetví.