Regulácia prietoku plynov pre hutnícke pece

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Regulácia prietoku plynov pre hutnícke pece

  Regulácia prietoku plynu pre metalurgické pece je nevyhnutná na riadenie metalurgického procesu, dosiahnutie maximálnej účinnosti a zabránenie zbytočnej spotrebe plynu. Pre metalurgický priemysel je výhrevnosť plameňa dôležitým faktorom; výrazne ju ovplyvňuje zloženie spaľovaného plynu a zároveň ide aj o čo najväčšiu elimináciu produkcie emisií a znečisťujúcich látok.

  Ako palivo sa bežne používa zemný plyn (CH4) a ako okysličovadlo kyslík (O2). Oba tieto plyny musíme privádzať do každého horáka a hlavne zabezpečiť, aby boli zmiešané v správnom pomere. Regulátory prietoku nám môžu pomôcť dosiahnuť vysokú výhrevnosť, zníženie oxidov dusíka a automatizáciu. Najnovším trendom je nahradiť zemný plyn vodíkom z dôvodu čistejších produktov spaľovania a zníženej produkcie oxidu uhličitého. Naše zariadenia si ľahko poradia aj s vodíkom.

  logo výrobce Bronkhorst

  Bronkhorst špecialista

  Súvisiace produkty

  Články súvisiace s aplikáciou

  Ako vybrať prietokomer?

  Tento článok sa zameriava na dôležité prvky, ktoré sú súčasťou výberu prietokomera, s ohľadom na rozdiel medzi meraním objemovým a hmotnostným.…číst dál

  Meranie a regulácia hmotnostného prietoku plynov a kvapalín pomocou termických hmotnostných prietokomerov

  Vzťah hmotnostného prietoku a objemového prietoku je opísaný Boyleovým zákonom, ktorý ho definuje rovnicou P1 × V1 = P2 × V2.…číst dál

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme regulácia prietoku plynov pre hutnícke pece, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Bronkhorst špecialista

  Kam ďalej? Podívejte se na přehled všech odvětví.