Zmiešavanie kvapalín a plynov pre palivové články

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Zmiešavanie kvapalín a plynov pre palivové články

  Palivové články sú zariadenia, ktoré využívajú chemickú reakciu na výrobu elektrickej energie a tepla a fungujú na princípe nepriamej reakcie vodíka s kyslíkom. Jadrom palivového článku je membrána, v ktorej sa miešaním plynného vodíka a kyslíka vyrába elektrická energia. Ide o veľmi atraktívny spôsob výroby elektriny, pretože jediným odpadovým produktom je voda.

  Aby membrána, a teda aj celý palivový článok, správne fungovali a nepoškodili sa, je veľmi dôležité správne miešať reagujúce zložky a zároveň udržiavať membránu vlhkú. Zvlhčovanie je sprostredkované parou, ktorá sa dodáva z odparovacej jednotky CEM. Okrem presného riadenia prietoku sa musí monitorovať tlak na jednotlivých vetvách, aby sa zabezpečili optimálne reakčné podmienky a čo najvyšší energetický výťažok.

  logo výrobce Bronkhorst

  Bronkhorst špecialista

  Súvisiace produkty

  Kategórie priradené k aplikácii

  Ak chcete vedieť viac o téme zmiešavanie kvapalín a plynov pre palivové články, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Bronkhorst špecialista

  Kam ďalej? Pozrite sa na ďalšie aplikácie z odvetvia palivové články alebo na prehľad všetkých odvetví.