Aplikácia XP2iKAL

Program slúži k automatickému odčítaniu hodnôt tlaku pri kalibrácii deformačných tlakomerov pomocou etalónového digitálneho tlakomeru CRYSTAL XP2i.