Magnetický spínač MSA

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Doplnkový sortiment

    Optické hladinové limitné spínače vrátane vyhodnocovacích jednotiek, závesné plavákové spínače hladiny (tzv. Hrušky), magnetické spínače a permanentné magenty, signalizátory prietoku (proudoznaky), tyčové limitná elektródy, prevodníky signálov, iskrovo bezpečné oddeľovače a ochranné relé.


    Novinky