Doplnkový sortiment

Optické hladinové limitné spínače vrátane vyhodnocovacích jednotiek, závesné plavákové spínače hladiny (tzv. Hrušky), magnetické spínače a permanentné magenty, signalizátory prietoku (proudoznaky), tyčové limitná elektródy, prevodníky signálov, iskrovo bezpečné oddeľovače a ochranné relé.