D-Ex Instruments Bratislava

D-Ex Bratislava

D-Ex Instruments Bratislava

D-Ex Instruments, s.r.o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 5729 7421
Fax: 02 5729 7424
e-mail: info@dex.sk

 

Telefónny zoznam Bratislava

OS Bratislava, OR oddiel: Sro,
vložka: 53340/B
IČO: 44227841
DIČ: 2022642303
IČ DPH: SK2022642303
DUNS 495 068 479
Bankove spojenie:
ČSOB Bratislava
číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 0699 5190

Mapa Bratislava


Zaslať dotaz:

    [recaptcha]