Firma D-Ex Instruments, s.r.o. vystavovala na SUZ

Firma D-Ex Instruments, s.r.o. sa dňa  06. 12. 2017 zúčastnila ako vystavovateľ na konferencii Spoločnosti údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu v Patinciach.

Konferencia SUZ 2017

Tešíme sa na Vás na ďalšej konferencii.