Nové produkty FLUKE Calibration

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Nové produkty FLUKE Calibration

    Našu ponuku kalibračnej techniky sme rozšírili o ďalšie kalibrátory značky Fluke. Konkrétne multifunkčné kalibrátory, kalibrátory tlaku, teploty a elektrických veličín, multiplexery, teplotné piecky a kúpele, IR kalibrátory a etalónové snímače teploty.


    Novinky