Ultrazvukový prietokomer alebo regulátor nízkeho prietoku kvapalín

Prietokomer pre najmenšie rozsahy prietoku na ultrazvukovom princípe s možnosťou prestavenia rozsahu priamo na pracovisku bez nutnosti odpojenia od média.