Referenčný snímač teploty zdarma

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Referenčný snímač teploty zdarma

  Vyberte si z nižšie uvedenej ponuky Prevádzkovú suchú teplotnú piecku alebo Prenosný kalibračný kúpeľ s opciou -P (procené pripojenia) a získajte bezplatne referenčnú sondu 5608, 5609 alebo 5615.

  Modely

  Jedna referenčná sonda* z nižšie uvedený zdarma

  5608 Sekundárny referenčný odporový snímač teploty

  5609 Sekundárny referenčný odporový snímač teploty
  (bez kalibrácie)

  5615 Sekundárny referenčný odporový snímač teploty
  (vrátane kalibrácie)

  * verzia podľa výberu zákazníka

  Prevádzkové suché teplotné piecky:
  9142-X-P
  9143-X-P
  9144-X-P
  9190-X-P
  Prenostné kalibračné kúpeľe:
  6109A-P
  7109A-P

   

  Prevádzkové suché teplotné piecky
  Prevádzkové suché teplotné piecky 914x / 9190A sú ľahké, malé a rýchlo dosiahnú požadované hodnoty teploty, napriek tomu sú stabilné, homogénne a presné. Sú ideálne na kalibráciu slučiek snímača, porovnávacích kalibrácií alebo na jednoduché kontroly snímačov alebo termočlánkov.

  Procesné pripojenie
  Pri možnosti -P nie je potrebné do prevádzky prenášať ďalšie nástroje. Tento vstavaný dvojkanálový modul odčítava odpor, napätie a prúd 4–20 mA s napájaním slučky 24 V.

  Prenosné kalibračné kúpele
  Prenosné kalibračné kúpele 6109A / 7109A sú určené na kalibráciu snímačov teploty pri výrobe v ultra-čistých prevádzkach. Poskytujú štvornásobne vyššiu kalibračnú kapacitu a dvojnásobnú presnosť mikro-kúpeľov a suchých teplotných piecok.

  Procesné pripojenie
  Voľba -P obsahuje elektroniku na pripojenie externého referenčného snímača.

   

  Podmienky akcie
  • Táto ponuka platí od 02.09.2019 do 20.12.2019.
  • Túto ponuku nie je možné kombinovať so žiadnou inou zľavou alebo akciou
  • Cashback nie je možný
  • Spoločnosť Fluke si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo stiahnuť program a bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Táto ponuka je neplatná, ak to zákon danej zakazuje.


  Novinky