Referenčný snímač teploty zdarma

Vyberte si z nižšie uvedenej ponuky Prevádzkovú suchú teplotnú piecku alebo Prenosný kalibračný kúpeľ s opciou -P (procené pripojenia) a získajte bezplatne referenčnú sondu 5608, 5609 alebo 5615.

Modely

Jedna referenčná sonda* z nižšie uvedený zdarma

5608 Sekundárny referenčný odporový snímač teploty

5609 Sekundárny referenčný odporový snímač teploty
(bez kalibrácie)

5615 Sekundárny referenčný odporový snímač teploty
(vrátane kalibrácie)

* verzia podľa výberu zákazníka

Prevádzkové suché teplotné piecky:
9142-X-P
9143-X-P
9144-X-P
9190-X-P
Prenostné kalibračné kúpeľe:
6109A-P
7109A-P

 

Prevádzkové suché teplotné piecky
Prevádzkové suché teplotné piecky 914x / 9190A sú ľahké, malé a rýchlo dosiahnú požadované hodnoty teploty, napriek tomu sú stabilné, homogénne a presné. Sú ideálne na kalibráciu slučiek snímača, porovnávacích kalibrácií alebo na jednoduché kontroly snímačov alebo termočlánkov.

Procesné pripojenie
Pri možnosti -P nie je potrebné do prevádzky prenášať ďalšie nástroje. Tento vstavaný dvojkanálový modul odčítava odpor, napätie a prúd 4–20 mA s napájaním slučky 24 V.

Prenosné kalibračné kúpele
Prenosné kalibračné kúpele 6109A / 7109A sú určené na kalibráciu snímačov teploty pri výrobe v ultra-čistých prevádzkach. Poskytujú štvornásobne vyššiu kalibračnú kapacitu a dvojnásobnú presnosť mikro-kúpeľov a suchých teplotných piecok.

Procesné pripojenie
Voľba -P obsahuje elektroniku na pripojenie externého referenčného snímača.

 

Podmienky akcie
• Táto ponuka platí od 02.09.2019 do 20.12.2019.
• Túto ponuku nie je možné kombinovať so žiadnou inou zľavou alebo akciou
• Cashback nie je možný
• Spoločnosť Fluke si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo stiahnuť program a bez predchádzajúceho upozornenia.
• Táto ponuka je neplatná, ak to zákon danej zakazuje.