Optimus™ DGA Monitor OPT100 – online monitoring transformátorov

Vaisala Optimus™ DGA Monitor OPT100 je moderný prístroj na zvýšenie bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorov pomocou nepretržitej analýzy plynov rozpustených v transformátorovom oleji (DGA – Dissolved Gas Analysis)