CMX – program pro správu kalibrací

Kalibračný program Beamex CMX Professional

Kalibračný program s neobmedzenými možnosťami

Beamex

Kto vykonal kalibráciu? Aký prístroj? Kedy? Aké boli výsledky? Pomocou programu pre správu kalibrácií Beamex CMX Professional môžete efektívne a bezpečne plánovať, riadiť a dokumentovať všetky kalibrácie.

CMX Professional je program pre správu kalibračnej činnosti so širokými možnosťami konfigurácie systému. Je vhodný pre veľké a stredne veľké spoločnosti, ktoré vyžadujú moderný a efektívne kalibračný systém spĺňajúci ich špecifické potreby. Inštaláciou a plným využívaním funkcií programu CMX Professional sa zvýši produktivita a kvalita kalibračného systému spoločnosti. Tento systém je rýchlejší, jednoduchší a presnejší ako kalibračné postupy založené na „ceruzke a papieri“. Po ukončení každej kalibrácie program CMX Professional zaznamená výsledky do histórie databázy vrátane informácie o čase, elektronickom podpise a stave a vytvorí záznam o zmene v databáze. Tieto funkcie sú obzvlášť potrebné v spoločnostiach podliehajúcim rôznym regulatívam, tam kde je pre zaistenie činnosti prístrojov, ktoré majú vplyv na kvalitu výrobku, v požadovaných toleranciách vyžadovaná rutinná kalibračnej činnosť. Výsledné záznamy musia byť bezpečne uchováné, aby bolo možné audítorom dokladovať, že údržba výrobných prostriedkov bola vykonávaná na prijateľnej úrovni.

Hlavné funkcie:

 • Databáza pre 1 000, 5 000, 10 000, alebo neobmedzený počet pozícií / prístrojov
 • Voliteľná inštalácia na pracovnú stanicu alebo server
 • Nová voliteľná funkcia pre kalibráciu váh
 • Ďalšie voliteľné príslušenstvo:
  • Historické trendy
  • Rozhranie pre vreckový počítač
  • Modul pre úpravu dokumentov
  • Správa dokumentácie zmien v databáze atď.
 • Voliteľné rozhranie pre programy SAP® a Maximo®
 • Voliteľná zmluva o technickej podpore zahŕňajúca automatické aktualizácie programu a Help Desk firmy Beamex
 • Spolupracuje s aplikáciou Beamex bMobile
Funkcie CMX
Light
Professional
Enterprise
Počet pozícií/prístrojov v databáze
300
1 000
bez obmezenia
Rozšírenie databázy až pre 5 000 pozícií/prístrojov
O
Rozšírenie databázy až pre 10 000 pozícií/prístrojov
O
Rozšírenie databázy na neobmedzený počet pozícií/prístrojov
O
X
Licencia pre jednu pracovnú stanicu
X
X
Plávajúca serverová licencia
O
X
Sieťová aplikácia/ viacužívateľská aplikácia
X
X
Databáza pozícií/položiek a prístrojov
X
X
X
Sady pozícií/položiek a prístrojov
X
X
X
Databáza kalibrátorov
X
X
X
Sprievodca pre jednoduchú tvorbu databáz
X
X
X
Komunikácia s kalibrátormi Beamex
X
X
X
Manuálne zadávanie výsledkov kalibrácie do databázy
X
X
X
Výpočet priemerných výsledkov a neistoty
X
X
Štruktúra podniku
X
X
X
Užívateľské účty, skupiny užívateľov a oprávnenia
X
X
X
Výberové zoznamy
X
X
X
Možnosť ukladania filtrov
X
X
Štandardné predlohy dokumentov pre tlač
9
17
17
Import/Export predlôh dokumentov pre tlač
X
X
Databáza SQL Server Express
X
X
X
Pomocný program CMX Database Manager
X
X
X
Podpora databázy Oracle
O
X
Komunikácia s kalibrátormi iných výrobcov
O
O
Konfigurovateľné užívateľské rozhranie
O
X
Historické trendy
O
X
Modul pre úpravu dokumentov
O
X
Rozhranie pre vreckový počítač
O
X
Modul pre správu dokumentácie zmien v databáze
O
X
Podpora kalibrácie váh
O
X
Lightweight directory access protocol (LDAP)
O
X
Integrácia CMX a iného ERP/CMMS a iných programov  O
O
Validácia výrobnej jednotky – URS/FDS/IQ/OQ/PQ
O
X
Konverzia databázy QD3 (1 databáza)
O
O
Konverzia z inej databázy
O
O
Služba tvorby predlohy dokumentov
O
O
Validačný servis v mieste použitia
O
O
X = Štandardná funkcia O = Voliteľná funkcia za príplatok

 

Dokument

Jazyk

Katalógový list CMX Professional  CS Flag
Prehľadový katalóg Beamex  CS Flag