MC6-Ex - iskrovo bezpečný kalibrátor

Kalibrátor / komunikátor Beamex MC6-Ex

Iskrovo bezpečný multifunkčný kalibrátor a komunikátor Beamex MC6-Ex

Beamex

Beamex MC6-Ex je najmodernejší a najpresnejší iskrovo bezpečný kalibrátor a komunikátor, ktorý umožňuje kalibráciu tlaku, teploty a elektrických veličín aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Kalibrátor MC6-Ex môže tiež obsahovať plnohodnotnú zbernicovú komunikáciu HART, FOUNDATION Fieldbus a Profibus PA. Základné vlastnosti MC6-Ex sú všestrannosť a jednoduchosť použitia. Má veľký (5,7 „-14,5 cm) dotykový displej s prívetivým užívateľským rozhraním. Robustná prachu a vode odolná konštrukcia s krytím IP65 a certifikáciou ATEX a IECEx pre všetky Ex Zóny: Zóna 0, Zóna 1 a Zóna 2,  je ergonomická a má nízku hmotnosť. MC6-Ex môže obsahovať až päť rôznych prevádzkových režimov, čo znamená, že je rýchlo a ľahko použiteľný, takže pri jeho použití môžete do prevádzky nosiť menej zariadení. Kalibrátor MC6-Ex môže navyše komunikovať s kalibračným programom Beamex CMX, regulátorom tlaku Beamex POC8 a teplotnými pieckami rady Beamex FB / MB, čím je umožnená automatická kalibrácia tlaku i teploty a jej elektronická dokumentácia.

Sledujte videá na YouTube kanále firmy Beamex: Kanál Beamex na Youtube

Vlastnosti kalibrátora MC6:

 • Vysoko presný kalibrátor tlaku, teploty a elektrických veličín
 • ATEX a IEC certifikácia Ex ia IIC T4 Ga
 • Komunikátor s plnohodnotnou zbernicovou komunikáciou HART, FOUNDATION Fieldbus a Profibus PA
 • Päť režimov prevádzky: merací prístroj, kalibrátor, dokumentačný kalibrátor, záznamník dát a komunikátor
 • Kombinuje pokročilé funkcie a jednoduchú obsluhu
 • Automatizuje kalibračné postupy pre elektronickú správu kalibrácií

 

MC6-Ex

Jedinečná presnosť

MC6-Ex je jedným z najpresnejších a najmodernejších iskrovo bezoečných kalibrátorov dostupných na trhu. Všetky tlakové, elektrické a teplotné rozsahy sú teplotne kompenzované, takže presnosť kalibrátora nie je ovplyvnená ani pri extrémnych podmienkach. Okrem toho sa kalibrátor MC6-Ex dodáva s kalibračným listom vydaným akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Jednoduchá obsluha

Multifunkčné zariadenia nie sú zvyčajne užívateľsky prívetivé. Toto nie je prípad MC6-Ex. Kalibrátor MC6-Ex má užívateľsky prívetivé rozhranie s veľkým dotykovým displejom s rozmermi 5,7 „(14,5 cm) a MC6-Ex tiež ponúka automatizované kalibračné postupy s navádzaním obsluhy. Napríklad kedykoľvek je vybrané meranie alebo generovanie, na displeji sa zobrazí schéma zapojenia.

Komunikátor

V dnešných podnikoch sa inteligentné zariadenia stávajú bežným vybavením. Najdôležitejšími protokolmi pre tieto zariadenia sú HART, FOUNDATION Fieldbus a Profibus PA. Technici preto musia používať nielen kalibrátor, ale aj prevádzkový komunikátor. MC6-Ex kombinuje oboje. Samotný kalibrátor a navyše komunikátor.

Kalibrácia bez použitia pera a papiera

Podľa niektorých prieskumov technici strávia až polovicu svojho pracovného času administratívnymi činnosťami. Dokumentácia je veľmi dôležitá a potrebná, ale systém Beamex výrazne zlepšuje kvalitu, účinnosť a presnosť celej kalibračnej aktivity v porovnaní s tradičnými kalibračnými činnosťami vykonávanými ručne alebo s „doma“ vytvorenými aplikáciami. Kalibrátor MC6-Ex komunikuje s kalibračným programom Beamex CMX a umožňuje elektronickú správu a dokumentáciu kalibrácií.

Tlak

 • Meranie pretlaku
 • Meranie absolútneho tlaku (s barometrickou referenciou)
 • Nízky diferenčný tlak

Teplota

 • Simulácia / meranie RTD
 • Simulácia / meranie TC

Elektrické veličiny

 • Simulácia / meranie odporu
 • Generovanie / meranie napätia
 • Generovanie / meranie prúdu
 • Generovanie / meranie frekvencie
 • Generovanie / meranie pulzov
 • Napájanie snímača slučkou
 • Detekcia stavu snímača
Beamex Care Plan

Beamex Care Plan

Beamex Care Plan je dlhodobá zmluva (uzatvorená na tri roky) na kalibráciu a údržbu zariadení Beamex. Táto dohoda zabezpečuje, že váš kalibrátor Beamex bude presný a funkčný po celú dobu jeho životnosti.

Zmluva Beamex Care Plan zahŕňa:

 • každoročná kalibrácia v akreditovanom kalibračnom laboratóriu výrobcu
 • dopravné náklady
 • opravy závad
 • predĺženie záruky na šesť rokov
 • výmena opotrebovaných častí
 • e-mailové oznámenie o lehote kalibrácie
 • aktualizácia firmvéru
 • popisy zbernicových zariadení
 • Help desk a prioritné služby

Podrobné informácie nájdete v Dodatku o obchodných podmienkach, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.beamex.com/en/BeamexCarePlan

Beamex Care Plan je k dispozícii pre tieto prístroje:

 • prenosné kalibrátory radu MC
 • automatický regulátor tlaku POC8
 • externé tlakové moduly EXT
 • panelové kalibrátory MC6 Workstation a MC5P
 • teplotné piecky rady FB/MB
 • referenčné snímače teploty RPRT

Ročný poplatok je fakturovaný dvanásť mesačných intervaloch vopred.

Beamex Care Plan je možné objednať s novým zariadením alebo so starším zariadením, ak je v záruke alebo bol odoslaný spoločnosti Beamex na kalibráciu každý rok a nie je starší ako šesť rokov. Sériové číslo kalibrátora musí byť uvedené v objednávke.

Prospekt Beamex Care Plan na stiahnutie tu:

• chcem stiahnuť prospekt „Beamex Care Plan.pdf

Dokument

Jazyk

Katalógový list Beamex MC6-Ex  EN flag
Prehľadový katalóg Beamex  CS Flag