Kalibrátory Additel série 220

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Kalibrátory Additel série 220

  Multifunkčný kalibrátor Additel 223A
  Multifunkčný kalibrátor Additel 220Dokumentačný kalibrátor Additel 223Kalbrátor Additel s externým tlakovým modulom
  Kalbrátor Additel s externým tlakovým modulom

  Séria malých, ľahkých kalibrátorov pre využitie v teréne aj laboratóriu navyše s podporou komunikácie HART (220 a 223A)

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Additel špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Upozornenie: Výroba ukončená! Sú k dispozícii nové modely 226 a 227.

   

  • Multifunkčný kalibrátor teploty, tlaku a elektrických veličín
  • Meranie / simulácia RTD, TC
  • Termočlánky S, R, B, K, N, E, J, T, C, D, G, L a U
  • Podpora prístrojov s komunikačným protokolom HART®
  • Jednoduchá obsluha
  • Veľmi kompaktné prevedenie
  • Rozmery: 100 mm x 192 mm x 52 mm
  • Hmotnosť: 0,7 kg
  • ISO 17025 akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke

  Prenosný slučkový kalibrátor kalibrátor Additel 220

  Additel 220 je vysoko presný slučkový kalibrátor s niekoľkými patentovanými technológiami. Kalibrátor je ultra kompaktné, robustné a ľahko použiteľné zariadenie, ktoré napája, generuje a meria prúd slučky, mV / V, testuje kontinuitu slučiek a tiež vykonáva testovanie spínačov. Jeho smart rozhranie s farebným displejom umožňuje jednoduché použitie. Additel 220 je ideálny pre kalibráciu, údržbu a odstraňovanie problémov s rôznymi slučkovým zariadeniami v prevádzke.

  Multifunkčný kalibrátor teploty Additel 221A

  Kalibrátor 221A je ideálny nástroj pre kalibráciu, údržbu a odstraňovanie porúch rôznych prevádzkových prístrojov aj s možnosťou automatizácie a dokumentácie kalibračných činností. Poskytuje tým kompletné riešenie kalibrácie a dokumentácie kalibrácia pomocou softvéru Additel / Land Softvér alebo softvéru Additel / Cal je možné všetky uložené úlohy a dáta stiahnuť a spravovať v PC.

  Multifunkčný prevádzkový kalibrátor Additel 221A slúži na meranie, napájanie a generovanie prúdu, napätia (mA, mV, V) a teploty – odporových teplomerov (RTD) a termočlánkov, odporov, frekvencií, a záznamu hodnôt spínacích bodov vrátane napájania slučky 24 V.

  Multifunkčný prevádzkový kalibrátor Additel 222A

  Multifunkčný prevádzkový kalibrátor Additel 222A ponúka všetky funkcie kalibrátora 221A a pridáva schopnosť merania tlaku pomocou externých modulov ADT160A Intelligent Pressure Modules. S kalibračnými charakteristikami naprogramovanými priamo do tlakových modulov ADT160A je možné jednoducho pripojiť tlakové moduly ku kalibrátoru Additel 222A, ktorý automaticky rozpozná a zobrazí pripojený modul.

  Multifunkčný prevádzkový kalibrátor Additel 222A slúži na meranie, generovanie a simuláciu tlaku, teploty, prúdu, napätia, odporu a frekvencie, pulzov, vrátane napájania slučky 24 V.

  Multifunkčný dokumentačný kalibrátor Additel 223A

  Multifunkčný dokumentačný kalibrátor Additel 223A slúži na meranie, napájanie a generovanie tlaku, prúdu, napätia a teploty, odporu, frekvencie, pulzov a záznamu hodnôt spínacích bodov vrátane napájania slučky 24 V. Vďaka komunikačnej schopnosti HART je kalibrátor 223A ideálny pre kalibráciu, údržbu a odstraňovanie porúch prístrojov HART. Meranie tlaku je realizované pomocou ľahko pripojiteľných modulov ADT160A Intelligent Pressure Modules.

  Štatistika a analýza dát

  • Zobrazuje súčasne max, min, rozpätie hodnôt, priemer a percento
  • Prevedie dáta (napätie, prúd) na skutočnú fyzikálnu hodnotu pomocou funkcie re-scaling

  Ukladanie dát

  • Veľkokapacitná pamäť s až dvadsiatimi tisíckami záznamov
  • On-line zobrazenie, indexovanie, analýza, automatická krivka a výpis dát

  Kalibračné nástroje „As Cal“

  Štyri prednastavené kalibračné nástroje:

  • indikátor slučky,
  • snímač / prevodník
  • snímač / vysielač
  • alarm / spínač

  Viacjazyčné rozhranie

  • Angličtina, čínština

  Jednoduché použitie

  • Ponuka a rozhranie na farebnom displeji uľahčujú a zjednodušujú prácu
  • Ultra kompaktná, veľkosť 100 mm x 192 mm x 52 mm a hmotnosť 0,7 kg
  • Ovládanie jednou rukou

  Zobrazenie

  • 3,5 palcový TFT farebný displej
  • nastaviteľné zobrazenie na 4, 5 alebo 6 číslic

  Odolnosť

  • Robustný dizajn pre drsné prostredie.
  • Testovaný na pád z výšky 1 m
  • Trojročná záruka na prístroj ADT 220 a jeden rok na akumulátor

  Ochrana pred poškodením a elektrická izolácia

  • Kalibrátor nepoškodí napätie až 30 V na ľubovoľných dvoch svorkách a až 1A prúd na prúdových svorkách. Kalibrátor sa vráti do normálneho stavu, akonáhle sa odstráni napätie alebo prúd.
  • Meracie, generovacie a slučkové obvody sú navzájom elektricky izolované.

  Pohodlné nástroje

  • Kalkulačka, prevodník termočlánkov, zámok obrazovky

  Dobíjacie batérie

  • Nabíjacia lítium-iónová batéria pre nepretržité používanie 15 hodín. Životnosť batérie sa zníži pri použití ako zdroja napájania slučky 24 V.
  • Nabíjacia batéria je vymeniteľná.

  Aktualizácia firmvéru

  • Podpora upgradu firmvéru, ak je k dispozícii

  Záruka

  • 3 roky

  Základná charakteristika kalibrátora

  • Multifunkčný kalibrátor teploty a elektrických veličín
  • Generovanie a meranie teploty a elektrických signálov
  • Meranie / simulácia RTD, TC
  • Termočlánky S, R, B, K, N, E, J, T, C, D, G, L a U
  • Jednoduchá obsluha
  • Veľmi kompaktné prevedenie
  • Rozmery: 100 mm x 192 mm x 52 mm
  • Hmotnosť: 0,7 kg

  Kalibrácia elektrických veličin

  • Meranie / simulácia odporu
  • Meranie / generovanie napätia
  • Meranie / generovanie prúdu
  • Meranie / generovanie frekvencie
  • Počítanie / generovanie pulzov
  • Napájanie slučky jednosmerným napätím 24 V
  • Spínače

  Kalibrácia teploty

  • Meranie / simulácia odporových teplomerov (RTD)
  • Meranie / simulácia termočlánkov (TC)
  • Kalibrovaná kompenzácia referenčného spoja (patentovaná funkcia)

  V kalibrátore je inštalovaný vyrovnávací (ekvivalenčný) blok referenčného spoja. V tomto bloku je umiestnený element odporového teplomera (PRT) s pohyblivými prívodmi. Tento PRT element je možné z kalibrátora vybrať a môže potom byť obsluhou kalibrovaný na teplotu topenia ľadu (ice point).

  Meranie teploty

  Pre presné meranie teploty je možné do kalibrátora zaviesť CVD koeficienty kalibrovaného PRT

  Nástroje na prevod jednotiek

  Kalibrátor umožňuje prevody jednotiek tlaku, teploty, teploty na odpor (pre odporové teplomery RTD) a teploty na napätie v mV (pre termočlánky TC)

  Dostupné jazyky menu

  • Angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, čínština (zjednodušená).
  • Na objednávku sú dostupné ruština, japončina, tradičná čínština.

  Generovanie, simulácia a meranie teplotných a elektrických signálov

  • Generovanie a meranie mV, mA, ohmov, RTD, termočlánkov, frekvencie a pulzov
  • Simuluje a meria 13 typov termočlánkov a 11 typov odporových teplomerov RTD
  • Meranie tlaku pomocou inteligentných digitálnych tlakových modulov série160 s rozsahmi od -1 bar až 700 barov
  • Napájací zdroj 24 V
  • Súčasná schopnosť dvojakého odčítania
  • Automatické testovanie spínačov
  • Podporuje square root transmitter
  • Impulzný frekvenčný výstup pre kalibráciu prietokomerov

  Jednoduché použitie

  • Ponuka a rozhranie na farebnom displeji uľahčujú a zjednodušujú prácu
  • Ultra kompaktná, veľkosť 100 mm x 192 mm x 52 mm a hmotnosť 0,7 kg
  • Ovládanie jednou rukou

  Kalibrovaná kompenzácia studeného spoja (patentovaná)

  • Modul kompenzácie referenčného spoja v kalibrátore
  • Kalibrovaný prvok PRT s ohybnými vodičmi je inštalovaný v referenčnom bloku pre kompenzáciu studeného spoje termočlánku
  • Tento prvok PRT môže byť vyňatý z kalibrátora a znovu kalibrovaný a korigovaný užívateľom na teplotu topenia ľadu

  Integrované meranie teploty

  • CVD koeficienty kalibrovaného PRT je možné zadať do kalibrátora pre presné meranie teploty.

  Vícejazyčné rozhrani

  • Angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, čínština (zjednodušená).
  • Na objednávku sú dostupné ruština, japončina, tradičná čínština.

  Dokumentácia kalibrácie a schopnosť automatizácie

  • Spravujte informácie o kalibrovanom zariadení.
  • Nastavuje automatizované kalibračné postupy: ADT 222A vykoná test, vypočíta chyby, zobrazí alebo uloží výsledky do pamäte a zvýrazní body mimo toleranciu.
  • Funkcia As-found a As-Left (pred a po nastavení) umožňujú záznam a dokumentáciu výsledkov pre kontrolu kvality
  • Stiahnutie úloh a nahranie výsledkov.
  • Zachytenie a uloženie výsledkov kalibrácie.

  Nástroj pre konverziu zabudovaných jednotiek

  • Kalibrátor umožňuje prevody jednotiek tlaku, teploty, teploty na odpor (pre odporové teplomery RTD) a teploty na napätia v mV (pre termočlánky TC)

  Zobrazenie

  • 3,5 palcový TFT farebný displej

  Robustná konštrukcia

  • Robustný dizajn pre drsné prostredie.
  • Prešiel 1 metrovú skúškou pádu.
  • Trojročná záruka na ADT 222A a jeden rok pre akumulátor

  Ochrana proti preťaženiu

  • Napätie Až 30 V na ľubovoľných dvoch svorkách a prúd až 1A na prúdových svorkách nepoškodí kalibrátor. Kalibrátor sa vráti do normálneho stavu, akonáhle sa odstráni preťaženie.

  Dobíjacie baterie

  • Nabíjacia lítium-iónová batéria pre nepretržité používanie až 15 hodín.
  • Životnosť batérie sa zníži pri použití ako zdroja napätia 24 V.
  • Nabíjacie batérie je vymeniteľná.

  Základná charakteristika kalibrátora

  • Multifunkčný kalibrátor tlaku, teploty a elektrických veličín
  • Podpora komunikácie HART
  • Generovanie a meranie teploty a elektrických signálov
  • Meranie / simulácia RTD, TC
  • Termočlánky S, R, B, K, N, E, J, T, C, D, G, L a U
  • Podpora externých tlakových modulov
  • Jednoduchá obsluha
  • Veľmi kompaktné prevedenie
  • Rozmery: 100 mm x 192 mm x 52 mm
  • Hmotnosť: 0,7 kg

  HART komunikácia

  • Podpora prístrojov s komunikačným protokolom HART® instrumentation

  Poznámka: komunikačný protokol HART (Highway addressable Remote Transducer) je implementácia digitálneho priemyselného protokolu Fieldbus. Jeho výhoda spočíva v tom, že môže komunikovať cez klasické analógové rozhranie prístrojov 4-20 mA zdieľaním páre vodičov používaných analógovým systémom.

  Kalibrácia elektrických veličin

  • Meranie / simulácia odporu
  • Meranie / generovanie napätia
  • Meranie / generovanie prúdu
  • Meranie / generovanie frekvencie
  • Počítanie / generovanie pulzov
  • Napájanie slučky jednosmerným napätím 24 V
  • Spínače

  Kalibrácia teploty

  • Meranie / simulácia odporových teplomerov (RTD)
  • Meranie / simulácia termočlánkov (TC)
  • Kalibrovaná kompenzácia referenčného spoja (patentovaná funkcia)

  V kalibrátore je inštalovaný vyrovnávací (ekvivalenčný) blok referenčného spoja. V tomto bloku je umiestnený element odporového teplomera (PRT) s pohyblivými prívodmi. Tento PRT element je možné z kalibrátora vybrať a môže potom byť obsluhou kalibrovaný na teplotu topenia ľadu (ice point).

  Meranie teploty

  Pre presné meranie teploty je možné do kalibrátora zaviesť CVD koeficienty kalibrovaného PRT

  Nástroje na prevod jednotiek

  Kalibrátor umožňuje prevody jednotiek tlaku, teploty, teploty na odpor (pre odporové teplomery RTD) a teploty na napätie v mV (pre termočlánky TC)

  Dostupné jazyky menu

  • Angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, čínština (zjednodušená).
  • Na objednávku sú dostupné ruština, japončina, tradičná čínština.

  S pokročilou mikroprocesorovou technológiou, najmodernejšími kremíkovými snímačmi a veľmi jednoduchým používaním poskytujú inteligentné digitálny tlakové moduly série ADT161 a ADT161Ex presné a spoľahlivé riešenie pre širokú škálu tlakových aplikácií. Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu je každý kremíkový snímač tlaku pred montážou špeciálne vystarnutý, testovaný a odtienený.

   

  • Kompatibilné s kalibrátormi ADT760, ADT761, ADT226 , ADT227 a ADT780
  • Rozsahy tlaku od vákua po 4.200 bar
  • Štandardná presnosť merania 0,02% z rozsahu
  • Zvýšená presnosť modelov Precision 0,01% z meranej hodnoty
  • Iskrovo-bezpečné modely ADT161Ex
  • Plná teplotná kompenzácia
  • Akreditovaná kalibrácia ISO 17025

  Typy tlakových modulov:

  GP – pre meranie pretlaku
  AP – pre meranie absolútneho tlaku
  DP – pre meranie diferenčného tlaku
  CP – pre meranie kombinovaného tlaku – pretlaku i podtlaku

  Tlakové pripojenie:

  Vonkajší závit 1/4″ NPT, 1/2″ NPT, 1/4″ BSP, 1/2″ BSP a M20x1,5

  Kompletný zoznam rozsahov nájdete v katalógovom liste.