Metrologická teplotní pícka Beamex řady MB

Metrologické teplotné piecky Beamex rady MB

Prenosná teplotná suchá piecka určená pre priemyselné aplikácie s presnosťou kvapalinových kúpeľov

Beamex

Prenosné teplotné suché piecky rady MB určené pre priemyselné aplikácie poskytujú presnosť na úrovni teplotných kvapalinových kúpeľov.  Kombinácia piecky a kalibrátora Beamex MC6 umožní automatickú kalibráciu teplotných reťazcov, skladajúcich sa z teplotných prevodníkov (analógových, HART a zbernicových) a snímačov teploty.

 

Dostupné typy:

 • MB140 / MB140R s rozsahom -45 °C … +140 °C
 • MB155 / MB155R s rozsahom -30 °C … +155 °C
 • MB425 / MB425R s rozsahom +35 °C … +425 °C
 • MB700 / MB700R s rozsahom +50 °C … +700 °C

Typy R majú vstavané vyhodnocovacie zariadenie pre etalónový snímač teploty s prípojkou pre tento snímač.

 Vlastnosti:

Prenosná teplotné suchá piecka určená pre priemyselné aplikácie poskytuje presnosť na úrovni teplotných kvapalinových kúpeľov.

Vysoká presnosť a stabilita

S bežnou pieckou zvyčajne potrebujete pre presnejšie meranie teploty použiť vonkajší etalónový snímač. Piecka Beamex MB má presné vnútorné meranie teploty a zobrazuje teplotu s presnosťou až ± 0,1 ° C, takže presné meranie teploty zaistíte aj bez vonkajšieho etalónového snímača. Vďaka jedinečnej technológii regulácie teploty má Beamex MB vynikajúcu stabilitu až ± 0,005 ° C. Takáto stabilita je obvyklá u kvapalinových kúpeľov a nie u piecok.

Vstavaný vysoko presný etalónový vstup (pri typoch R)

Ak si želáte, aby piecka MB merala s najlepšou presnosťou, môžete k prípojke pre etalónový snímač (pri typoch R) pripojiť vonkajší etalónový snímač. Tým je odstránená potreba použitia samostatného zariadenia na meranie teploty. Zariadenie na meranie výstupu etalónového snímača má presnosť až ± 0,006 ° C. Pre kompenzáciu akýchkoľvek chýb snímača je možné použiť koeficienty ITS-90 alebo CVD.

Široký teplotný rozsah

Široký teplotný rozsah od -45 ° C do 700 ° C je pokrytý pomocou niekoľkých rôznych typov piecok.

Jednoduchá obsluha

Veľký LCD displej, špeciálnu numerickú klávesnicu a užívateľské rozhranie s menu v niekoľkých jazykoch, ktoré uľahčuje obsluhu piecky Beamex MB. Stabilita piecky je indikovaná graficky a zvukovým signálom. Kontrolka HOT upozorňuje na vysokú teplotu piecky (nad +50 ° C). Kontrolka bliká po celú dobu, kedy je piecka príliš horúca na dotyk, dokonca aj vtedy, ak je zariadenie vypnuté alebo ak je napájací kábel odpojený.

Vertikálna homogenita

Vďaka jedinečnej dvojzónovej regulácii a predĺženej hĺbke ponoru má piecka BeamexMB vynikajúcu vertikálnu (axiálnu) homogenitu až ± 0,02 ° C.

Horizontálna homogenita

Horizontálna (radiálna) homogenita je teplotný rozdiel medzi otvormi vo vložke. Prirodzene je dôležité, aby etalónový snímač a kalibrovaný snímač boli v rovnakej teplote. Piecka Beamex MB ponúka horizontálnu homogenitu až ± 0,01 ° C.

Vplyv zaťaženia

Piecky Beamex MB kompenzujú vplyv zaťaženia pomocou hlbšieho ponoru a dvojzónovej regulácie a ponúkajú špecifikáciu vplyvu zaťaženia s hodnotou až ± 0,005 ° C.

Hĺbka ponoru

Piecky Beamex rady MB majú hĺbku ponoru až 203 mm (160 mm pri type MB140), čo spolu s dvojzónovou technológiou regulácie, umožňuje stabilnejšiu kalibráciu. Navyše hlbší ponor, zvlášť pri vyšších teplotách, znižuje chybu spôsobenú vplyvom vodivosti stonky (únik tepla do atmosféry).

Kalibračný list vydaný akreditovaným laboratóriom

Každá metrologická teplotná piecka Beamex MB je dodávaná s kalibračným listom vydaným akreditovaným laboratóriom výrobcu.

Súčasť jednotného riešenia kalibrácie od firmy Beamex

Komunikačný port piecky Beamex rady MB umožňuje prepojenie s vybranými dokumentačnými kalibrátormi Beamex série MC. Tak je možné kalibráciu a dokumentáciu automatizovať a integrovať do systému jednotného riešenia kalibrácie od firmy Beamex. Kombinácia piecky a kalibrátora Beamex MC6 umožní kalibráciu teplotných reťazcov skladajúcich sa z teplotných prevodníkov (analógových, HART a zbernicových) a snímačov teploty.

Beamex Care Plan

Beamex Care Plan

Beamex Care Plan je dlhodobá zmluva (uzatvorená na tri roky) na kalibráciu a údržbu zariadení Beamex. Táto dohoda zabezpečuje, že váš kalibrátor Beamex bude presný a funkčný po celú dobu jeho životnosti.

Zmluva Beamex Care Plan zahŕňa:

 • každoročná kalibrácia v akreditovanom kalibračnom laboratóriu výrobcu
 • dopravné náklady
 • opravy závad
 • predĺženie záruky na šesť rokov
 • výmena opotrebovaných častí
 • e-mailové oznámenie o lehote kalibrácie
 • aktualizácia firmvéru
 • popisy zbernicových zariadení
 • Help desk a prioritné služby

Podrobné informácie nájdete v Dodatku o obchodných podmienkach, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.beamex.com/en/BeamexCarePlan

Beamex Care Plan je k dispozícii pre tieto prístroje:

 • prenosné kalibrátory radu MC
 • automatický regulátor tlaku POC8
 • externé tlakové moduly EXT
 • panelové kalibrátory MC6 Workstation a MC5P
 • teplotné piecky rady FB/MB
 • referenčné snímače teploty RPRT

Ročný poplatok je fakturovaný dvanásť mesačných intervaloch vopred.

Beamex Care Plan je možné objednať s novým zariadením alebo so starším zariadením, ak je v záruke alebo bol odoslaný spoločnosti Beamex na kalibráciu každý rok a nie je starší ako šesť rokov. Sériové číslo kalibrátora musí byť uvedené v objednávke.

Prospekt Beamex Care Plan na stiahnutie tu:

• chcem stiahnuť prospekt „Beamex Care Plan.pdf

Dokument

Jazyk

Katalógový list Beamex FB/MB  CS Flag
Prehľadový katalóg Beamex  CS Flag