ML-01 pyranometer

Lux senzor

Snímač na meranie výkonu vo fotovoltaických aplikáciach

EKO Instruments špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

ML-01 je vynikající průmyslový solární senzor pro měření výkonu ve fotovoltaických aplikacích (FV). Díky malým rozměrům je možné tento senzor snadno integrovat do libovolné aplikace.

Senzor ML-01 na bázi křemíkové fotodiody je spojovacím členem mezi referenčními fotoelektrickými články a širokopásmovými termoelektrickými pyranometry. Ve srovnání s referenčními fotoelektrickými články má správnou kosinusovou odezvu a je kompaktnější. Kromě toho má také stejné vlastnosti jako FV modul (doba odezvy, spektrální a teplotní odezva).

Díky svému difuzoru ve tvaru kužele, má ML-01 správnou odezvu na příchozí sluneční záření i při nízkém výškovém úhlu. Tvar také minimalizuje účinky znečištění, které by mohly zhoršit kvalitu měření.

ML-01 je kalibrován podle mezinárodní kalibrační metody aplikované na referenční FV články (25°C / AM1.5G / 1000W/m2, solární simulátor AAA IEC 60904-3, spektrální složení).

Vlastnosti:

  • stejná spektrální odezva jako FV moduly
  • správné řešení pro sledování výkonnosti FV
  • nízká teplotní závislost
  • rychlá odezva fotodiody detektoru
  • Si-pyranometr průmyslové třídy s odnímatelnou montážní deskou
  • malý senzor, vynikající výkon

 

ML-01
Si-pyranometr
Spektrální odezva 400 – 1100 nm
Měřicí rozsah ~ 1,6
Jednotka kW/m²
Výstup ~ 50 mV
Vnitřní odpor 50 Ω
Teplotní odezva (-10 až +50°C) <0,15 %/°C
Směrová odezva (při 30/60/80°) <10 W/m²
Spektrální chyba
Výstupní kabel 5 m, standard

Dokument

Jazyk

Přehledový prospekt „Eko_instr_prehled_scr.pdf“  CS Flag