Odlučovače olejových par a mlhoviny

odlučovače olejových par a mlhoviny vznikající při čerpání vakua rotační vakuovou pumpou

Nor-Cal Products

Všeobecná charakteristika

Společnost Nor-Cal Products, Inc. vyrábí odlučovače olejových par a mlhovin, které vznikají při čerpání vakua rotační vakuovou pumpou. Olejové páry a mlhovina vzniká zejména při čerpání mezi atmosférickým tlakem a 1 mbar, kdy představuje potenciální environmentální a zdravotní riziko, stejně jako tvorbu mastné usazeniny na všech prvcích nacházejících se poblíž vakuové pumpy.

Odlučovač olejové mlhovinyOdlučovač olejových par a mlhoviny

odlučovač pro filtraci olejové mlhoviny z vakuové pumpy

 

katalogový list

Filtr do odlučovače olejové mlhovinyFiltr pro odlučovač

náhradní filtr pro odlučovač olejové mlhoviny

 

katalogový list

Průvodce výběrem odlučovače

Typ odlučovače S kovovou buničinou Molekulární Chladící Částicový
Filtrační materiál Nerezová ocel Měď Zeolit LN2 H2O  Polyester Skelné vlákno
Olej •• •• •• •••
Vodní pára •• •••
Organické složky ••  
Kyselinové výpary ••
Částice < 149 °C      ••• •••
Částice < 370 °C     •••
Páry kondenzující za nízkého tlaku  ••  ••  •••  •••
Páry kondenzující za vysokého tlaku      •••  

Legenda

  odlučovač není pro tuto aplikaci vhodný
•  odlučovač lze pro danou aplikaci použít
••  odlučovač je pro danou aplikaci vhodný
•••  odlučovač je pro danou aplikaci nejvhodnější

Formulář pro výběr odlučovače

Downstream-Solutions-Questionnaire.pdf

Dokument

Jazyk

Přehledový leták Nor-Cal CS Flag
Přehledová brožura Nor-Cal EN flag
Kompletní katalog Nor-Cal EN flag