Odlučovače s kovovou buničinou

odlučovače s kovovou buničinou pro odstranění uhlovodíků

Nor-Cal Products

Všeobecná charakteristika

Společnost Nor-Cal Products, Inc. vyrábí odlučovače s kovovou buničinou pro odstranění uhlovodíků, které mohou kontaminovat systém při čerpání vakuovou pumpu. Tělo odlučovače je vyráběno ve velikostech 2, 4, 6 a 8 palců (50,8; 101,6; 152,4 a 203,2) mm, a to v koaxiálním nebo rohovém provedení. Procesní připojení je vakuovými přírubami NW/ISO-KF, ISO a CF. Všechny odlučovače Nor-Cal (s výjimkou hermeticky uzavřených koaxiálních odlučovačů s kovovou buničinou) mají demontovatelní dvoudílné tělo pro snadnou údržbu (čištění/výměna filtru).

Odlučovač s kovovou buničinou - koaxiálníHermeticky uzavřený koaxiální odlučovač

odlučovač s kovovou buničinou

 

katalogový list

Odlučovač s kovovou buničinou - koaxiálníDělený koaxiální odlučovač

odlučovač s kovovou buničinou

 

katalogový list

Odlučovač s kovovou buničinou - rohovýDělený rohový odlučovač

odlučovač s kovovou buničinou

 

katalogový list

Kovová buničina pro odlučovačKovová buničina

náhradní filtr z kovové buničiny pro odlučovač

 

katalogový list

Průvodce výběrem odlučovače

Typ odlučovače S kovovou buničinou Molekulární Chladící Částicový
Filtrační materiál Nerezová ocel Měď Zeolit LN2 H2O  Polyester Skelné vlákno
Olej •• •• •• •••
Vodní pára •• •••
Organické složky ••  
Kyselinové výpary ••
Částice < 149 °C      ••• •••
Částice < 370 °C     •••
Páry kondenzující za nízkého tlaku  ••  ••  •••  •••
Páry kondenzující za vysokého tlaku      •••  

Legenda

  odlučovač není pro tuto aplikaci vhodný
•  odlučovač lze pro danou aplikaci použít
••  odlučovač je pro danou aplikaci vhodný
•••  odlučovač je pro danou aplikaci nejvhodnější

Formulář pro výběr odlučovače

Downstream-Solutions-Questionnaire.pdf

Dokument

Jazyk

Přehledový leták Nor-Cal CS Flag
Přehledová brožura Nor-Cal EN flag
Kompletní katalog Nor-Cal EN flag