Prenosný referenčný tlakomer XP2i-WT

Robustný digitálny referenčný tlakomer

Ametek-Crystal Pressure špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Pre prenosné aplikácie ponúkame WT verziu tlakomeru XP2i. Konštrukcia bola riešená tak, aby veľkosť a tlakové prípojky boli zhodné s najčastejšie používanými kontrolnými manometrami vstavanými do prenosných kufrov. Sériové rozhranie a batérie sa pre ľahší prístup premiestnili dopredu.

Základné vlastnosti XP2i -WT

 • Možno ľahko zabudovať do existujúcich zariadení ako náhradu prenosných kontrolných manometrov
 • Ľahký prístup k sériovému portu a batériám z predného panela
 • Batérie umožňujú 500 hodín nepretržitej prevádzky
 • Nie je certifikovaný pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

XP2I-WT je výbornou náhradou najpresnejších kontrolných manometrov.

Tlakomer XP2i rady WT je oveľa odolnejší a spoľahlivejší než ktorýkoľvek mechanický etalónový manometer a jeho cena je oveľa nižšia.

Voliteľné doplnky

Displej s dvoma riadkami – doplnok DD: Dodatočný druhý riadok na displeji môže byť nastavený pre zobrazenie min / max hodnôt, priemeru, rýchlosti zmeny tlaku.
Záznam dát (datalogging) – doplnok DL: Aktualizáciou tlakomera XP2i pomocou DataLoggerXP firmware môžete do pamäte XP2i zaznamenať až 32 000 hodnôt meraní tlaku. Interval záznamu je možné nastaviť od 1 sekundy až po 18 hodín.
Verzia pre meranie absolútneho tlaku  K dispozícii u tlakomerov s rozsahom 10 bar a vyšším.

Príslušenstvo a programové vybavenie

Príslušenstvo
Kábel RS232 pre XP2i (dĺžka 2 m) P/N 2400
Adaptér USB na RS232 P/N 3313
Adaptér pre lem (6″ [152 mm]) P/N 2955
Adaptér pre lem (8,5″ [216 mm]) P/N 2956
Prenosný kufrík (čierny) P/N 3009
Programové vybavenie
DataLoggerXP P/N DATALOGGERXP
ConfigXP P/N CONFIGXP

Program ConFigXP™

XP2i môže obsahovať viac funkcií, než aktuálne potrebujete. ConFigXP ponúka jednoduchý spôsob deaktivácie nepotrebných funkcií (alebo aktiváciu potrebných funkcií). Pomocou PC s Windows a programu ConFigXP spoločne s bežným sériovým káblom (alebo USB / RS232 prevodníkom) môžete ľahko upraviť váš tlakomer XP2i podľa vašich potrieb.

ConFigXP umožňuje:

 • Deaktivovať jednotky merania, ktoré nikdy nebudete používať
 • Deaktivovať zobrazenie minimálnej a maximálnej nameranej hodnoty
 • Obmedziť rozsah nulovania tlaku, alebo dokonca deaktivovať nulovanie
 • Zabezpečiť zmenu konfigurácie tlakomera heslom
 • Uložiť konfiguráciu do súboru – pomocou tohto súboru môžete rýchlo skopírovať konfiguráciu do iného tlakomera XP2i
 • A oveľa viac…

Čo môžete robiť s ConFigXP a XP2i

 • Vytvárať špeciálne jednotky tlaku (napr. mm liehového stĺpca)
 • Previesť zobrazenie tlaku na priame zobrazenie sily
 • Zamedziť vzniku ľudskej chyby obmedzením funkcií
 • Zabrániť nesprávnemu použitiu

Do XP2i môžete navyše pridať niektoré funkcie

 • Aktivovať priemerovanie
 • Aktivovať tárovanie
 • Definovať nové jednotky tlaku
 • Rozšíriť rozsah nulovania / tárovanie
 • Uložiť identifikáciu do pamäti XP2i (ID)
 • Aktivovať režim PSVTest pre skúšanie poistných ventilov

Dokument

Jazyk

Návod na použitie  EN flag
Programovacie inštrukcie „WT Programming_Manual.pdf“  EN flag