Prenosný referenčný tlakomer XP2i-WT

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Prenosný referenčný tlakomer XP2i-WT

  Robustný digitálny referenčný tlakomer

  Krajina pôvodu - Spojené štáty americké
  Spojené štáty americké

  Ametek-Crystal Pressure špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Pre prenosné aplikácie ponúkame WT verziu tlakomeru XP2i. Konštrukcia bola riešená tak, aby veľkosť a tlakové prípojky boli zhodné s najčastejšie používanými kontrolnými manometrami vstavanými do prenosných kufrov. Sériové rozhranie a batérie sa pre ľahší prístup premiestnili dopredu.

  Základné vlastnosti XP2i -WT

  • Možno ľahko zabudovať do existujúcich zariadení ako náhradu prenosných kontrolných manometrov
  • Ľahký prístup k sériovému portu a batériám z predného panela
  • Batérie umožňujú 500 hodín nepretržitej prevádzky
  • Nie je certifikovaný pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

  XP2I-WT je výbornou náhradou najpresnejších kontrolných manometrov.

  Tlakomer XP2i rady WT je oveľa odolnejší a spoľahlivejší než ktorýkoľvek mechanický etalónový manometer a jeho cena je oveľa nižšia.

  Voliteľné doplnky

  Displej s dvoma riadkami – doplnok DD: Dodatočný druhý riadok na displeji môže byť nastavený pre zobrazenie min / max hodnôt, priemeru, rýchlosti zmeny tlaku.
  Záznam dát (datalogging) – doplnok DL: Aktualizáciou tlakomera XP2i pomocou DataLoggerXP firmware môžete do pamäte XP2i zaznamenať až 32 000 hodnôt meraní tlaku. Interval záznamu je možné nastaviť od 1 sekundy až po 18 hodín.
  Verzia pre meranie absolútneho tlaku  K dispozícii u tlakomerov s rozsahom 10 bar a vyšším.

  Príslušenstvo a programové vybavenie

  Príslušenstvo
  Kábel RS232 pre XP2i (dĺžka 2 m) P/N 2400
  Adaptér USB na RS232 P/N 3313
  Adaptér pre lem (6″ [152 mm]) P/N 2955
  Adaptér pre lem (8,5″ [216 mm]) P/N 2956
  Prenosný kufrík (čierny) P/N 3009
  Programové vybavenie
  DataLoggerXP P/N DATALOGGERXP
  ConfigXP P/N CONFIGXP

  Program ConFigXP™

  XP2i môže obsahovať viac funkcií, než aktuálne potrebujete. ConFigXP ponúka jednoduchý spôsob deaktivácie nepotrebných funkcií (alebo aktiváciu potrebných funkcií). Pomocou PC s Windows a programu ConFigXP spoločne s bežným sériovým káblom (alebo USB / RS232 prevodníkom) môžete ľahko upraviť váš tlakomer XP2i podľa vašich potrieb.

  ConFigXP umožňuje:

  • Deaktivovať jednotky merania, ktoré nikdy nebudete používať
  • Deaktivovať zobrazenie minimálnej a maximálnej nameranej hodnoty
  • Obmedziť rozsah nulovania tlaku, alebo dokonca deaktivovať nulovanie
  • Zabezpečiť zmenu konfigurácie tlakomera heslom
  • Uložiť konfiguráciu do súboru – pomocou tohto súboru môžete rýchlo skopírovať konfiguráciu do iného tlakomera XP2i
  • A oveľa viac…

  Čo môžete robiť s ConFigXP a XP2i

  • Vytvárať špeciálne jednotky tlaku (napr. mm liehového stĺpca)
  • Previesť zobrazenie tlaku na priame zobrazenie sily
  • Zamedziť vzniku ľudskej chyby obmedzením funkcií
  • Zabrániť nesprávnemu použitiu

  Do XP2i môžete navyše pridať niektoré funkcie

  • Aktivovať priemerovanie
  • Aktivovať tárovanie
  • Definovať nové jednotky tlaku
  • Rozšíriť rozsah nulovania / tárovanie
  • Uložiť identifikáciu do pamäti XP2i (ID)
  • Aktivovať režim PSVTest pre skúšanie poistných ventilov

  Dokument

  Jazyk

  Návod na použitie  EN flag
  Programovacie inštrukcie „WT Programming_Manual.pdf“  EN flag

  Novinky