Provozní teplotní pícka Beamex řady FB

Prevádzkové teplotné piecky Beamex rady FB

Prevádzkové teplotné piecky Beamex rady FB vhodné pre použitie v priemyselnej prevádzke.

Beamex

Charakteristika

Prevádzkové teplotné piecky Beamex rady FB sú vhodné pre použitie v priemyselnej prevádzke. Kombinácia piecky a kalibrátora Beamex MC6 umožní automatickú kalibráciu teplotných reťazcov, skladajúcich sa z teplotných prevodníkov (analógových, HART a zbernicových) a snímačov teploty.

 

Dostupné typy:

 • FB150 / FB150R s rozsahom -25 °C … +150 °C
 • FB350 / FB350R s rozsahom +33 °C … +350 °C
 • FB660 / FB660R s rozsahom +50 °C … +660 °C

Typy R majú vstavané vyhodnocovacie zariadenie pre etalónový snímač teploty s prípojkou pre tento snímač.

Vlastnosti:

Ľahká a vysoko presná teplotné piecka určená pre použitie v priemyselnej prevádzke.

Ľahká prenosná piecka

Prevádzkové teplotné piecky Beamex rady FB sú určené pre použitie v priemyselnej prevádzke.

Rýchlosť

Piecky Beamex FB veľmi rýchlo nastavujú rôzne teploty, napríklad ochladenie na -25 ° C trvá 15 minút a zahriatie na +660 ° C trvá tiež 15 minút. Tým sa ušetrí čas a zvýši produktivita.

Presnosť a výkon

Beamex FB je ľahko prenosné zariadenie, ktoré ponúka výbornú presnosť kalibrácie. Presnosť zobrazenej teploty je až ± 0,2 ° C. Technológia regulácie teploty zaisťuje vynikajúcu stabilitu až ± 0,01 ° C. Dvojzónovo regulovaný blok má výbornú vertikálnu (axiálnu) homogenitu až ± 0,04 ° C a horizontálnu (radiálnu) homogenitu až ± 0,01 ° C.

Vstavaný vysoko presný etalónový vstup (pri typoch R) podporuje inteligentné plug-and-play snímače teploty

Beamex FB má vnútorné vybavenie na meranie výstupu etalónového snímača (pri typoch R), ktoré umožňuje pripojiť inteligentné etalónové snímače teploty Beamex. Tieto snímače majú pamäť, v ktorej sú uložené všetky korekcie, takže snímač je možné k piecke pripojiť bez potreby zadávania korekčných koeficientov.

Kalibračný list vydaný akreditovaným laboratóriom

Každá prevádzkové teplotné piecka Beamex FB je dodávaná s kalibračným listom vydaným akreditovaným laboratóriom výrobcu.

Jednoduchá obsluha

Veľký LCD displej, klávesnica pre ovládanie funkcií a užívateľské rozhranie s menu v niekoľkých jazykoch uľahčuje obsluhu piecky Beamex FB. Stabilita piecky je indikovaná graficky a zvukovým signálom. Kontrolka HOT upozorňuje na vysokú teplotu piecky (nad +50 ° C). Kontrolka bliká po celú dobu, kedy je piecka príliš horúca na dotyk, dokonca aj vtedy, ak je zariadenie vypnuté alebo ak je napájací kábel odpojený.

Súčasť jednotného riešenia kalibrácie od firmy Beamex

Komunikačný port piecok Beamex rady FB umožňuje prepojenie s vybranými dokumentačnými kalibrátormi Beamex série MC. Tak je možné kalibráciu a dokumentáciu automatizovať a integrovať do systému jednotného riešenia kalibrácie od firmy Beamex. Kombinácia piecky a kalibrátora Beamex MC6 umožní kalibráciu teplotných reťazcov skladajúcich sa z teplotných prevodníkov (analógových, HART a zbernicových) a snímačov teploty.

Beamex Care Plan

Beamex Care Plan

Beamex Care Plan je dlhodobá zmluva (uzatvorená na tri roky) na kalibráciu a údržbu zariadení Beamex. Táto dohoda zabezpečuje, že váš kalibrátor Beamex bude presný a funkčný po celú dobu jeho životnosti.

Zmluva Beamex Care Plan zahŕňa:

 • každoročná kalibrácia v akreditovanom kalibračnom laboratóriu výrobcu
 • dopravné náklady
 • opravy závad
 • predĺženie záruky na šesť rokov
 • výmena opotrebovaných častí
 • e-mailové oznámenie o lehote kalibrácie
 • aktualizácia firmvéru
 • popisy zbernicových zariadení
 • Help desk a prioritné služby

Podrobné informácie nájdete v Dodatku o obchodných podmienkach, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.beamex.com/en/BeamexCarePlan

Beamex Care Plan je k dispozícii pre tieto prístroje:

 • prenosné kalibrátory radu MC
 • automatický regulátor tlaku POC8
 • externé tlakové moduly EXT
 • panelové kalibrátory MC6 Workstation a MC5P
 • teplotné piecky rady FB/MB
 • referenčné snímače teploty RPRT

Ročný poplatok je fakturovaný dvanásť mesačných intervaloch vopred.

Beamex Care Plan je možné objednať s novým zariadením alebo so starším zariadením, ak je v záruke alebo bol odoslaný spoločnosti Beamex na kalibráciu každý rok a nie je starší ako šesť rokov. Sériové číslo kalibrátora musí byť uvedené v objednávke.

Prospekt Beamex Care Plan na stiahnutie tu:

• chcem stiahnuť prospekt „Beamex Care Plan.pdf

Dokument

Jazyk

Katalógový list Beamex FB/MB  CS Flag
Prehľadový katalóg Beamex  CS Flag