Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke 9142, 9143 a 9144

Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke s rozsahmi od -25 °C do 660 °C

Fluke Calibration

Prevádzkové teplotné piecky sú určené pre priemyselné prevádzkové prostredie. Majú hmotnosť menšiu než 8,2 kg čo zjednodušuje ich transport. Sú optimalizované pre rýchlu kalibráciu, pričom sa ochladia na -25 ° C za 15 minút a zahrejú na 660 ° C za 15 minút.

  • Ľahké, prenosné a rýchle
  • Ochladenie na -25 ° C počas 15 minút a zahriatie na teplotu 660 ° C počas 15 minút
  • Zabudovaný dvojkanálový modul pre PRT, RTD, termočlánok a 4-20 mA
  • Stabilita ± 0,01 ° C
  • Automatizácia a dokumentácia vstavaná v teplotnej piecke
  • Metrologické parametre v presnosti, stabilite a uniformite

Zabudované funkcie 
Či už potrebujete kalibrovať snímače 4 až 20 mA alebo jednoduchý termostatický spínač, prevádzková teplotná piecka je ten správny nástroj pre túto prácu. Vďaka trom modelom, ktoré pokrývajú rozsah od -25 ° C do 660 ° C, môžete pokryť celú škálu snímačov teploty. Voliteľná procesná verzia (modely 914X-X-P) poskytuje zabudovaný dvojkanálový vstup, ktorý meria PRT, RTD, termočlánky a prevodníky 4-20 mA , ktoré potrebujú 24V napájanie sľučky.

Každá procesná verzia spolupracuje s referenčným PRT ITS-90. Vstavaná presnosť odčítania sa pohybuje v rozmedzí ± 0,01 ° C až ± 0,07 ° C v závislosti od meranej teploty. Referenčné snímače teploty obsahujú jednotlivé kalibračné konštanty, ktoré sa nachádzajú v pamäťovom čipe umiestnenom vo vnútri snímača, takže snímače môžu byť zameniteľné. Druhý kanál je voliteľný pre 2-, 3- alebo 4-vodičové odporové snímače teploty, termočlánky alebo prevodníky 4-20 mA.

Procesná voľba -P umožňuje jednoduchú kalibráciu snímača aj s prevodníkom. Snímač je umiestnený v piecke s referenčným PRT a elektronika snímača je pripojená k prednému panelu piecky. Pri 24 V sľučke je možné napájanie a meranie prúdu snímača pri súčasnom meraní teploty.

Všetky prevádzkové teplotné piecky umožňujú dva typy testov teplotných spínačov – automatickú a s manuálnym nastavením. Pre automatickú kalibráciu sa požaduje len zadanie rozsahu skúšaného snímača a následne sa vykoná kalibrácia v troch cykloch. Konečné výsledky sú potom zobrazené na displeji. Manuálne nastavenie umožňuje naprogramovanie voliteľného postupu tak ako to vyžaduje Váš proces.

Meranie s vysokou presnosťou
Na rozdiel od tradičných teplotných piecok, suché teplotné piecky maximalizujú rýchlosť a prenosnosť bez toho, aby ohrozovali šesť kľúčových metrologických kritérií výkonnosti stanovených EA: presnosť, stabilita, axiálna (vertikálna) uniformita, radiálna uniformita, hysteréza. Všetky kritériá sú dôležité pri zabezpečovaní presných meraní vo všetkých kalibračných aplikáciách. Každá piecka (procesná aj štandardná verzia) je dodávaná s  akreditovaným kalibračným certifikátom podľa normy IEC-17025 NVLAP. Modely 9142 a 9143 majú presnosť zobrazenia ± 0,2 ° C v celom rozsahu a presnosť zobrazenia 9144 sa pohybuje v rozmedzí ± 0,35 ° C pri 420 ° C až ± 0,5 ° C pri ± 660 ° C. Každá kalibrácia teplotnej piecky je vykonaná s pomerom neistoty 4: 1.

Nová riadiaca technika zaručuje vynikajúci výkon v extrémnych podmienkach prostredia. Model 9142 je stabilný na ± 0,01 ° C v celom rozsahu a stredný rozsah 9143 je stabilný od ± 0,02 ° C pri 33 ° C a ± 0,03 ° C pri 350 ° C. Dokonca aj pri 660 ° C je teplota 9144 stabilná na ± 0,05 ° C. Dvojzónová regulácia pomáha týmto pieckam dosiahnuť axiálnu uniformitu až ± 0,05 ° C pri 40 mm.

Automatizácia a dokumentácia
Takže teraz máte presnú kalibračnú piecku, ktorá má výborné vlastnosti, akreditovaný kalibračný certifikát, vstavanú dvojkanálovú termometriu. A čo tak celé riešenie na kľúč, ktoré automatizuje a zdokumentuje výsledky?

Procesné verzie -P teplotných piecok majú palubnú energeticky nezávislou pamäť pre dokumentáciu až 20 kalibrácií. Každá kalibrácia môže mať jedinečné alfanumerické ID a zaznamenaná je teplota piecky, teplota etalónového snímača, hodnoty skúšaného snímača, chyba, dátum a čas. Pomocou teplotného skenera 1586A Super-DAQ môžete automatizovať kalibráciu pre viacero snímačov súčasne.

 

Špecifikácia základnej jednotky
Teplotný rozsah pri 23 °C
9142  –25 °C až 150 °C
9143  33 °C až 350 °C
9144  50 °C až 660 °C
Presnosť zobrazenia
9142  ± 0.2 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.2 °C v celom rozsahu
9144  ± 0.35 °C pri 50 °C
 ± 0.35 °C pri 420 °C
 ± 0.5 °C pri 660 °C
Stabilita
9142  ± 0.01 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.02 °C pri 33 °C
 ± 0.02 °C pri 200 °C
 ± 0.03 °C pri 350 °C
9144  ± 0.03 °C pri 50 °C
 ± 0.04 °C pri 420 °C
 ± 0.05 °C pri 660 °C
Axiálna Uniformita pri 40 mm
9142  ± 0.05 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.04 °C pri 33 °C
 ± 0.1 °C pri 200 °C
 ± 0.2 °C pri 350 °C
9144  ± 0.05 °C pri 50 °C
 ± 0.35 °C pri 420 °C
 ± 0.5 °C pri 660 °C
Radiálna Uniformita
9142  ± 0.01 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.01 °C pri 33 °C
 ± 0.015 °C pri 200 °C
 ± 0.02 °C pri 350 °C
9144  ± 0.02 °C pri 50 °C
 ± 0.05 °C pri 420 °C
 ± 0.10 °C pri 660 °C
Nábehový efekt (pri 6.35 mm referenčnom snímači a troch  6.35 mm skúšaných snímačoch)
9142  ± 0.006 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.015 °C v celom rozsahu
9144  ± 0.015 °C pri 50 °C
 ± 0.025 °C pri 420 °C
 ± 0.035 °C pri 660 °C
Hysteréza
9142  0.025
9143  0.03
9144  0.1
Prevádzkové podmienky
 0 °C až 50 °C, 0 % až 90 % RH (nekondenzujúca)
Podmienky okol. prostredia (pre všetky parametre okrem tepl. rozsahu)
 13 °C až 33 °C
Ponor
 150 mm
Rozmer vložky
9142  30 mm
9143  25.3 mm
9144  24.4 mm
Zahrievanie
9142  16 min: 23 °C na 140 °C
 23 min: 23 °C na 150 °C
 25 min: –25 °C na 150 °C
9143  5 min: 33 °C na 350 °C
9144  15 min: 50 °C na 660 °C
Chladenie
9142  15 min: 23 °C na –25 °C
 25 min: 150 °C na –23 °C
9143  32 min: 350 °C na 33 °C
 14 min: 350 °C na 100 °C
9144  35 min: 660 °C na 50 °C
 25 min: 660 °C to 100 °C
Rozlíšenie
 0.01 °
Displej
 LCD, °C alebo °F voliteľné užívateľom
Rozmery
 290 mm x 185 mm x 295 mm
Hmotnosť
9142  8.16 kg
9143  7.3 kg
9144  7.7 kg
Spotreba
9142 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
9143 9144 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1800 W
PC pripojenie
RS-232 interface
Kalibrácia
NVLAP akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke
Automatizácia Použijte 1586A Super-DAQ pre automatizáciu kalibrácie teploty

 

Voliteľná funkcia -P
Vstavaný referenčný merací modul

Presnosť (4-vodičový referenčný snímač)

± 0.010 °C pri -25 °C
± 0.015 °C pri 0 °C
± 0.020 °C pri 50 °C
± 0.025 °C pri 150 °C
± 0.030 °C pri 200 °C
± 0.040 °C pri 350 °C
± 0.050 °C pri 420 °C
± 0.070 °C pri 660 °C
Rozsah referenčného odporu
0 ohm až 400 ohm
Presnosť referenčného odporu
0 ohm až 42 ohm: ±0.0025 ohm 42 ohm až
400 ohm: ±60 ppm z meranej hodnoty
Referenčná charakterizácia
ITS-90, CVD, IEC-751, Odpor
Pripojenie referenčného merania
4-vodič
Pripojenie referenčného snímača
6-pin Din s Infocon Technológiou
Presnosť vstavaného odčítania odporového snímača teploty
NI-120: ± 0.015 °C pri 0 °C
PT-100 (385): ± 0.02 °C pri  0 °C
PT-100 (3926): ± 0.02 °C pri 0 °C
PT-100 (JIS): ± 0.02 °C pri 0 °C
Rozsah odporu RTD
0 ohm až 400 ohm
Presnosť merania odporu RTD‡
0 ohm až 25 ohm: ±0.002 ohm
25 ohm až 400 ohm: ±80 ppm z meranej hodnoty
Charakteristika odpor. snímača teploty
PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, Odpor
Pripojenie odpor. snímača teploty
 4-vodič RTD (2-,3-vodič RTD)
RTD pripojenie
 4 terminálový vstup
Presnosť vstavaného pripojenia pre termočlánky
Type J: ± 0.7 °C pri 660 °C
Type K: ± 0.8 °C pri 660 °C
Type T: ± 0.8 °C pri 400 °C
Type E: ± 0.7 °C pri 660 °C
Type R: ± 1.4 °C pri 660 °C
Type S: ± 1.5 °C pri 660 °C
Type M: ± 1.4 °C pri 660 °C
Type L: ± 0.7 °C pri 660 °C
Type U: ± 0.75 °C pri 600 °C
Type N: ± 0.9 °C pri 660 °C
Type C: ± 1.1 °C pri 660 °C
TC rozsah
–10 mV až 100 mV
Presnosť merania napätia
0.025% z mer. hodnoty + 0.01 mV
Presnosť vstavanej kompenzácie studeného spoja
± 0.35 °C (pri okol. tepl. 13 °C až 33 °C)
TC Pripojenie
mini konektory
Presnosť vstavaného vstupu pre mA
0.02 % z mer. hodnoty + 2 mV
mA Rozsah
Kal 4-22 mA, Špec 4-24 mA
mA pripojenie
2 terminálové vstupy
Napájanie sľučky
24 V DC
Teplotný koeficient pre vstavanú elektroniku (0 °C až 13 °C, 33 °C to až °C)
± 0.005 % z rozsahu na jeden °C
Kalibrácia
NVLAP akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke

 Teplotný rozsah môže byť limitovaný rozsahom pripojeného referenčného snímača. Presnosť vstavaného referenčného odčítania nie je zahrnutá v presnosti referenčného snímača. Taktiež nezahŕňa neistotu alebo chybu charakterizácie snímača. 

 Špecifikácia presnosti merania je platná pre 4 vodičové zapojenie. S 3 vodičovým zapojením pridajte 0,05 ohm k presnosti merania plus maximálny možný rozdiel odporu medzi pripojovacími vodičmi.

X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 

9142-X Prevádzková teplotná piecka, –25 °C až 150 °C, s vložkou 9142-INSX
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9142-X-P Prevádzková teplotná piecka, –25 °C až 150 °C, s vložkou 9142-INSX a procesnými pripojeniami -P
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9143-X Prevádzková teplotná piecka, 33 °C až 350 °C, s vložkou 9143-INSX
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9143-X-P Prevádzková teplotná piecka, 33 °C až 350 °C, s vložkou 9143-INSX a procesnými pripojeniami -P
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9144-X Prevádzková teplotná piecka, 50 °C až 660 °C, s vložkou 9144-INSX
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9144-X-P Prevádzková teplotná piecka, 50 °C až 660 °C, s vložkou 9144-INSX a procesnými pripojeniami -P
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 

 

 

9142-CASE Kufor pre teplotné piecky, 9142-4
9142-INSA Vložka “A” 9142
9142-INSB Vložka “B” 9142
9142-INSC Vložka “C” 9142
9142-INSD Vložka “D” 9142
9142-INSE Vložka “E” 9142
9142-INSF Vložka “F” 9142
9142-INSZ Vložka “Z” 9142, bez dier
9143-INSA Vložka “A” 9143
9143-INSB Vložka “B” 9143
9143-INSC Vložka “C” 9143
9143-INSD Vložka “D” 9143
9143-INSE Vložka “E” 9143
9143-INSF Vložka “F” 9143
9143-INSZ Vložka “Z” 9143, bez dier
9144-INSA Vložka “A” 9144
9144-INSB Vložka “B” 9144
9144-INSC Vložka “C” 9144
9144-INSD Vložka “D” 9144
9144-INSE Vložka “E” 9144
9144-INSF Vložka “F” 9144
9144-INSZ Vložka “Z” 9144, bez dier
9142-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9142
Max počet dier je 8.
9143-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9143
Max počet dier je 8.
9144-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9144
Max počet dier je 8.
9144-INST Vložka , Test, 9144

 

9144-INSG Vložka, G, 9144, EA test

 

HART kábel pre tepl. piecky Prepojovací kábel pre piecku alebo kúpeľ a kalibrátor Fluke 754 pre automatizáciu a dokumentáciu kalibrácie teplotných snímačov a prevodníkov.

Dokument

Jazyk

Katalógový list Suché teplotné piecky 9142, 9143, 9144  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools  EN flag