XP2IKAL

XP2IKAL - aplikácia pre automatický odpočet z referenčného tlakomera Crystal XP2i

Ametek-Crystal Pressure

Aplikácia v programe MS EXCEL 2010 (2007), ktorá pre svoju funkciu vyžaduje prítomnosť databázy zákazníkov Zak.xlsm.

Program slúži k automatickému odčítaniu hodnôt tlaku pri kalibrácii deformačných tlakomerov pomocou etalónového digitálneho tlakomera CRYSTAL XP2i, ktorý je k počítaču pripojený prostredníctvom zbernice RS232, prípadne pomocou USB.

Po skončení kalibrácie je vygenerovaný archívny súbor, ktorého súčasťou je Kalibračný list a pôvodný Záznam o meraní, v ktorom už nie je možné vykonávať zmeny.

Dokument

Jazyk

Prezentáci XP2IKAL CS Flag

 

Podobné produkty