Bourdon

← Spät na výpis dodávateĺov

Mechanické tlakomery s bourdonovou trubicou, tlakové spínače, bimetalové a plynové teplomery a teplotné spínače