Modely HV, HK, HT

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Modely HV, HK, HT

  Kytola H

  Kytola H

  Hlavné vlastnosti:

  • Odolný priemyselný prietokomer s nízkou cenou
  • Závitové alebo zasúvacie konektory
  • Voliteľný indukčný min. a max. alarm
  • Dobrá odolnosť voči korózii
  • Maximálny tlak 10 bar (pri 20°C)
  • Maximálna teplota 50°C (pri 2 bar)

  Rozsahy:

  • od 0.02 – 0.11 m³/h až do 4 – 22 m³/h pre Vodu (20°C)
  • od 0.015 – 0.07 Nm³/min až do 2 – 14 Nm³/min Vzduch (1.013 bar(a), 20°C)

  Voliteľné opcie:

  • Alarm Min. a Max
  • Viton tesnenia a PES trubica
  • Stupnica pre alternatívne plyny a tekutiny

  Najčastejšie aplikácie:

  • Spracovateľský a chemický priemysel
  • Čističky odpadových vôd
  • Meranie prietoku v PVC potrubí
  • Reverzná osmóza

  Novinky