SICS

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • SICS

  Schema komunikačního systému SICS

  Schema komunikačního systému SICS

  Komunikačný a sledovací systém

  SICS je komunikačný a sledovací systém spoločnosti Adaro, určený pre podzemné bane a stavbu tunelov. Systém SICS umožňuje zvýšenie funkčnosti nad rámec jednoduchej informácie o polohe, čo prináša výhody v oblasti nákladov a bezpečnosti, viď. hlavné vlastnosti uvedené nižšie.

  Prednosťou tohto systému je jeho jednoduchá inštalácia a jednoduchá obsluha, odolnosť a spoľahlivosť použitých jednotiek a objektívny prehľad o personálu a zariadeniach.

  HLAVNÉ VLASTNOSTI

  • Identifikácia pracovníkov
  • Sledovanie užívateľov v reálnom čase
  • Dvojcestná komunikácia – Povrch / Podzemie
  • Núdzový poplach / Upozornenie na bezvedomí
  • Vylepšenia reakcie na núdzové situácie v reálnom čase
  • História hlásení
  • Zvýšenie efektivity prevádzky
  • Údržba prilbových svietidiel