Smart měření hladiny

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Články z kategorie meranie výšky hladiny

  Smart měření hladiny

  Plovákové hladinoměry s komunikačním rozhraním Bluetooth® (BLE) a funkcí SMART Beacons jsou zařízení, která slouží k měření výšky hladiny kapalin v nádržích, cisternách, nádobách a jiných uzavřených prostorách.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 4 minúty

  Co je hladinoměr a k čemu slouží?

  Hladinoměr je měřicí zařízení, díky kterému můžeme sledovat (monitorovat) výšku hladiny nebo mezihladiny kapalných médií a sypkých látek. Pro hladinoměry kapalných médií se lety vžil název „stavoznak“, někdy se ale setkáváme i s méně častým označením „vodoznak“.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty

  Miniaturní magnetické plovákové spínače KSR Kuebler

  Správná hladina kapalin zajišťuje řádný a bezpečný provoz v mobilních pracovních strojích. Spolehlivost a prostorově úsporná konstrukce miniaturních magnetických plovákových spínačů KSR Kuebler znamená, že je lze použít pro téměř všechny aplikace, kde je třeba monitorovat výšku hladiny.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 4 minúty

  Vyvarujte se negativních účinků oxidace při měření výšky hladiny

  I ty nejodolnější nádrže a nádoby stárnou a jsou náchylné k oxidaci. Pravidelná a správná údržba je pomáhá udržovat v dobré kondici, ale i přesto stále dochází k oxidaci a uvolňování feritů (oxidů železa) do média. Ferity mají také nepříznivý vliv na přístrojové vybavení závislé na magnetismu, poškozují jeho přesnost a snižují jeho životnost.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 2 minúty

  Jak kalibrovat hladinoměry? Lze to vůbec?

  Kalibrace je osvědčeným postupem pro průmyslová odvětví, která používají přesné přístroje k měření délky, hmotnosti, teploty, tlaku, průtoku, objemu a dalších. Měření výšky hladiny však nelze kalibrovat, protože pro něj neexistuje externí referenční bod.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 6 minút

  Magnetické stavoznaky s horní montáží

  Magnetické nepřímé stavoznaky představují spolehlivé, přesné a nákladově efektivní řešení pro měření výšky hladiny. Lze je namontovat z boku nádrže (obtokové stavoznaky) nebo ze shora (stavoznaky s horní montáží).…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty

  Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách

  Přední světový výrobce plovákových měřidel výšky hladiny KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG dodává také hladinoměrnou techniku certifikovanou k použití v jaderných elektrárnách.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 6 minút

  Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?

  Při specifikaci spínacích bodů vertikálního plovákového limitního spínače vedou nedorozumění vždy k nevhodným konstrukcím produktu. V tomto článku je vysvětleno, jak správně určit jeho spínací bod.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty

  Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

  V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty


  Novinky