Meranie vlhkosti pri výrobe a skladovaní chemikálií

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Skladovanie

  Sklady a budovy nebo prostory určené pro skladování zboží jsou nedílnou součástí každé výroby, distribuce i prodeje jakéhokoliv zboží. Tyto prostory vybavené regály nebo paletovými stojany pro uspořádání zboží a musí splňovat požadavky na bezpečnost a hygienu. Na základě druhu zboží je nutné sledovat ve skladovacích prostorech rozličné parametry prostředí, od teploty a vlhkosti až po koncentraci plynů (např. CO2), aby skladované zboží nepodléhalo skáze a uchovalo si požadované vlastnosti.

  Meranie vlhkosti pri výrobe a skladovaní chemikálií

  Měření vlhkosti při nakládání s chemikáliemi

  Meranie relatívnej vlhkosti, absolútnej vlhkosti a teploty pre efektívne a bezpečné sušenie, spracovanie a skladovanie chemikálií. V chemickom priemysle je analýza vlhkosti potrebná na zabezpečenie hladkého priebehu procesov sušenia, ako je sušenie rozprašovaním alebo sušenie vo vákuu. Presným meraním relatívnej vlhkosti (RH), absolútnej vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobca chemikálií môže byť istý, že nedochádza k odchýlkam v kvalite vyrábaných práškových chemikálií, že proces sušenia je efektívny a že sa optimalizuje spotreba energie.

  Monitorovanie vlhkosti je potrebné aj v chemických skladoch, aby sa zachovala kvalita konečného výrobku a zabránilo sa riziku chemickej reakcie a výbuchu. Kontrola vlhkosti je tiež nevyhnutná na zachovanie hygroskopických látok a zabránenie zliehaniu prášku. Napokon, monitorovanie stavu a kontrola vlhkosti sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného prostredia tam, kde sa používajú rukavicové boxy, reakčné komory a vákuové komory.

  Ako merať vlhkosť?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky