PV inštalačné testovacie sady

Testery schopné vykonávať všetky elektrické skúšky požadované podľa normy IEC 62446 (pripojovanie fotovoltických (PV) systémov do rozvodnej siete)