Nevýbušný xenónový maják XB9

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Majáky

    Majáky MEDC sú rozdelené na majáky zábleskové, trvale svietiace a rotačné. Využité môžu byť  k upozorneniu na potenciálne nebezpečenstvo alebo môžu indikovať stav výrobného zariadenia, úniky  ropy, evakuačnú výstrahu a pod.

    Špecialista kategórie majáky


    Novinky