Majáky

Majáky MEDC sú rozdelené na majáky zábleskové, trvale svietiace a rotačné. Využité môžu byť  k upozorneniu na potenciálne nebezpečenstvo alebo môžu indikovať stav výrobného zariadenia, úniky  ropy, evakuačnú výstrahu a pod.