Meranie vlhkosti, teploty a CO2 pri riadení kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • HVAC a kvalita vnútorného vzduchu

  HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) sa vzťahuje na vykurovacie, ventilačné a klimatizačné systémy v budovách. Tieto systémy sú dôležité pre pohodlie a zdravie v budovách a pre správnu kvalitu vnútorného vzduchu.

  Meranie vlhkosti, teploty a CO2 pri riadení kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

  vzduchotechnika

  Zabezpečenie príjemného životného prostredia je zvyčajne spojené so zabezpečením optimálnej teploty a dostatočnej kvality vzduchu. V obytných domoch, veľkých halách alebo skladovacích priestoroch sa to zvyčajne zabezpečuje pomocou zariadení, ktoré sa starajú o prívod a ohrev alebo chladenie vzduchu. Čerstvý vzduch sa privádza vetraním alebo čoraz častejšie rekuperáciou tepla.

  Spoľahlivé meranie vzduchu a jeho kvality umožňuje znížiť spotrebu energie v týchto budovách. Spoľahlivé merania teploty, vlhkosti a koncentrácie CO2 sú hlavnými parametrami na udržanie kvality bývania. V prípade priemyselných priestorov je kvalita vzduchu kľúčová na zaistenie opakovateľnosti, kvality výrobkov a ich skladovania v optimálnych podmienkach a v neposlednej rade na optimalizáciu nákladov. So všetkými týmito parametrami vám prácu uľahčí použitie inteligentných snímačov teploty, vlhkosti alebo CO2 od spoločnosti Vaisala.

  Ako merať kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky