Zobrazenie jednotného času v prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Farmaceutický priemysel a medicína

  Farmaceutický priemysel sa zaoberá výrobou a predajom liekov. Tento priemysel zahŕňa výskum, vývoj, výrobu a predaj liekov. Medicína zahŕňa lekársku praxi a zdravotnícke profesie, ktoré sa zaoberajú liečbou, prevenciou a diagnostikou chorôb, ale dôležitou súčasťou je aj výskum.

  Zobrazenie jednotného času v prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu

  Systém jednotného času je systém synchronizovaných hodín, ktoré zobrazujú jeden čas súčasne na viacerých miestach. Tento systém pozostáva z presných hlavných hodín, ktoré slúžia ako zdroj informácií o čase, a jedných alebo viacerých pomocných hodín, ktoré tieto informácie prijímajú pomocou elektrických impulzov a zobrazujú ich používateľovi. Systémy jednotného času sa používajú najmä v školách, nemocniciach, na letiskách, železničných staniciach, vo výrobných závodoch a v továrňach.

  Pri požiadavke na zobrazenie jednotného času v priemyselnej prevádzke s nebezpečným priestorom zóny 0/20 je na výber medzi jednoduchými iskrovo bezpečnými digitálnymi hodinami s možnosťou externej synchronizácie alebo pohodlnejším Ex ia textovým displejom s komunikačným protokolom MODBUS pripojeným prostredníctvom sériovej komunikačnej linky RS485/RS232. Pohodlnejším riešením pre používateľa sa javí textový displej Spark BA484D alebo BA488, ktorý okrem zobrazenia v až 11 prednastavených obrazovkách umožňuje vytvoriť vlastnú obrazovku. Doteraz jedinečná aplikácia pre jednotný systém zobrazovania času v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu s použitím Ex ia textových displejov BA484D, bola vytvorená špeciálne pre nášho domáceho zákazníka.

  Ako zobrazovať jednotný čas vo výbušnom prostredí?

  Prepájanie biologicky čistých aparatúr

  CPC spojky

  Presnosť a opakovateľnosť chemických reakcií alebo výťažnosť technológií závisí od dokonalosti čistenia reaktora, celého technologického systému alebo čistoty spojok, ktorými sa do technológií privádzajú rôzne látky. Na uľahčenie spojenia a možnosti manipulácie a prepínania výstupu z bioreaktora boli vyvinuté spojky STC, ktoré umožňujú odvedenie čistiacej kvapaliny počas biologického čistenia reaktora, ale aj po prepnutí spojky do technologického systému, kde sa výsledný produkt ďalej spracováva.

  Spoločnosť CPC ponúka široký sortiment spojok, ktoré si možno vybrať podľa použitého materiálu, a to pre samotné telo spojky aj tesnenie, aby sa zabezpečila chemická kompatibilita. Je možné dodať aj spojky, ktoré sa chemicky čistia (žiarením, horúcim vzduchom, alkoholom alebo izopropylalkoholom), aby sa zabezpečili požadované vlastnosti, ktoré sa od spojok vo vašej prevádzke vyžadujú.

  Ako a čím prepojiť aparatúry?

  Oddelenie iskrovo bezpečných obvodov pomocou galvanických oddeľovačov

  Oddělovače MTL

  Jedným zo spôsobov oddelenia iskrovo bezpečných obvodov od nadväzujúcich elektrických zariadení je použitie galvanických oddeľovačov... Iskrovo bezpečné oddeľovače poskytujú nielen ochranu pred výbuchom, ale umožňujú aj prenos alebo rozdelenie signálu. Zabraňujú tiež skresleniu alebo rušeniu signálov v obvode. Výhodou tohto iskrovo bezpečného rozhrania je, že na rozdiel od Zenerových bariér nevyžadujú uzemnenie a že vstup, výstup a pomocné napájanie sú navzájom galvanicky oddelené.

  Na iskrovo bezpečné oddelenie, napájanie alebo konverziu signálu by sa mali používať galvanické oddeľovače MTL. K dispozícii sú typy pre všetky štandardné typy signálov používané pri meraní a regulácii. Jednoduchá inštalácia, vysoká presnosť, tradičná vysoká spoľahlivosť a dlhá životnosť predurčujú tieto jednotky pre väčšinu aplikácií vrátane kritických. Sú k dispozícii v prevedení na DIN-lištu alebo na základnú dosku vrátane systémových riešení pre väčšinu výrobcov riadiacich systémov. Viackanálové prevedenie jednotiek a nízka spotreba energie znižujú náklady na inštaláciu a prevádzku.

  Ako oddeliť iskrovo bezpečné obvody?

  Kalibrácia tonometrov

  Kalibrace tono

  Správna funkcia tonometrov alebo prístrojov na meranie krvného tlaku je dôležitá na určenie zdravotného stavu pacienta a rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Správne nastavený tonometer je potrebný na presné meranie krvného tlaku, čo lekárom umožňuje posúdiť, či pacientovi hrozí riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia.

  Kalibrácia tonometrov sa vykonáva pomocou špeciálneho nízkotlakového kalibrátora, ako je Additel 760-LLP, alebo porovnaním s už kalibrovaným zariadením, ako je referenčný tlakomer, pomocou zdroja tlaku s veľmi jemnou reguláciou, ako je nízkotlakový lis Additel 901B. Je dôležité, aby bol tonometer správne skalibrovaný, aby boli merania presné a lekári mohli správne určiť liečbu. Okrem toho sa tonometre musia pravidelne kontrolovať a kalibrovať, aby sa zabezpečilo, že merania zostanú presné počas celého používania.

  Ako na kalibráciu tonometrov?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky