GMW90 merač CO2, RH, T

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Meranie kvality vnútorného vzduchu

    Prístroje na meranie a monitorovanie teploty, vlhkosti, obsahu CO2 a ďalších plynov v ovzduší


    Novinky