Regulácia prietoku plynov pre hutnícke pece

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Hutnícky priemysel a horníctvo

  Hutnícky priemysel sa zaoberá výrobou a spracovaním kovov, napríklad železa alebo hliníka. Tento priemysel zahŕňa kroky, ako je ťažba surových kovov, ich spracovanie na polotovary alebo hotové výrobky a predaj týchto výrobkov. Horníctvo je súčasťou hutníckeho priemyslu a zahŕňa ťažbu surových kovov alebo nerastov.

  Regulácia prietoku plynov pre hutnícke pece

  Regulácia prietoku plynu pre metalurgické pece je nevyhnutná na riadenie metalurgického procesu, dosiahnutie maximálnej účinnosti a zabránenie zbytočnej spotrebe plynu. Pre metalurgický priemysel je výhrevnosť plameňa dôležitým faktorom; výrazne ju ovplyvňuje zloženie spaľovaného plynu a zároveň ide aj o čo najväčšiu elimináciu produkcie emisií a znečisťujúcich látok.

  Ako palivo sa bežne používa zemný plyn (CH4) a ako okysličovadlo kyslík (O2). Oba tieto plyny musíme privádzať do každého horáka a hlavne zabezpečiť, aby boli zmiešané v správnom pomere. Regulátory prietoku nám môžu pomôcť dosiahnuť vysokú výhrevnosť, zníženie oxidov dusíka a automatizáciu. Najnovším trendom je nahradiť zemný plyn vodíkom z dôvodu čistejších produktov spaľovania a zníženej produkcie oxidu uhličitého. Naše zariadenia si ľahko poradia aj s vodíkom.

  Ako regulovať prietok plynu?

  Ďalšie odvetvia