Nepretržitá automatizácia vrtných súprav

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Hutnícky priemysel a horníctvo

  Hutnícky priemysel sa zaoberá výrobou a spracovaním kovov, napríklad železa alebo hliníka. Tento priemysel zahŕňa kroky, ako je ťažba surových kovov, ich spracovanie na polotovary alebo hotové výrobky a predaj týchto výrobkov. Horníctvo je súčasťou hutníckeho priemyslu a zahŕňa ťažbu surových kovov alebo nerastov.

  Nepretržitá automatizácia vrtných súprav

  Enkodéry sú neoddeliteľnou súčasťou moderných vrtných súprav a zohrávajú zásadnú úlohu pri zvyšovaní efektivity, presnosti a bezpečnosti vŕtania. Uplatňujú sa predovšetkým absolútne enkódery s magnetickým princípom snímania, ktoré hravo konkuruje presnosti optických enkóderov a zároveň dávajú skvelú alternatívu pre aplikácie so silnými mechanickými vibráciami a najrôznejším robustným zariadením.

  Prvým významným použitím enkóderov je sledovanie hĺbky vŕtania. Vďaka týmto zariadeniam môžu operátori presne určiť, ako hlboko sa vrták ponoril do zeminy, čo umožňuje lepšiu kontrolu nad celým procesom a minimalizáciu rizika nechcených incidentov, ako je prekročenie maximálnej hĺbky alebo kontakt s podzemnými prekážkami.

  Druhým dôležitým využitím enkóderov vo vrtných súpravách je monitorovanie rýchlosti otáčania vrtáka. To umožňuje operátorom dosiahnuť presný a konzistentný vŕtací výkon, čo je zvlášť dôležité pri práci s rôznymi typmi hornín a pôd. Enkodéry dokážu presne registrovať otáčky v reálnom čase, čo uľahčuje dodržiavanie špecifikácií projektu a minimalizuje opotrebenie vrtáka.

  Posledným významným použitím enkodérov je sledovanie polohy celej vrtnej súpravy. Tým sa zlepšuje celková navigácia a riadenie stroja na pracovisku. Operátori môžu ľahko a rýchlo určiť, kde sa stroj nachádza v teréne, čo umožňuje optimalizáciu trasy a zabránenie kolíziám s inými objektmi. To prispieva k bezpečnejšej prevádzke a zrýchľuje prácu na stavenisku, čo zase vedie k úsporám času a nákladov.

  Ako automatizovať pohyby vrtných súprav?

  Regulácia prietoku plynov pre hutnícke pece

  Regulácia prietoku plynu pre metalurgické pece je nevyhnutná na riadenie metalurgického procesu, dosiahnutie maximálnej účinnosti a zabránenie zbytočnej spotrebe plynu. Pre metalurgický priemysel je výhrevnosť plameňa dôležitým faktorom; výrazne ju ovplyvňuje zloženie spaľovaného plynu a zároveň ide aj o čo najväčšiu elimináciu produkcie emisií a znečisťujúcich látok.

  Ako palivo sa bežne používa zemný plyn (CH4) a ako okysličovadlo kyslík (O2). Oba tieto plyny musíme privádzať do každého horáka a hlavne zabezpečiť, aby boli zmiešané v správnom pomere. Regulátory prietoku nám môžu pomôcť dosiahnuť vysokú výhrevnosť, zníženie oxidov dusíka a automatizáciu. Najnovším trendom je nahradiť zemný plyn vodíkom z dôvodu čistejších produktov spaľovania a zníženej produkcie oxidu uhličitého. Naše zariadenia si ľahko poradia aj s vodíkom.

  Ako regulovať prietok plynu?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky