BA590 – LED signálky na bežné použitie

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Stavové svetlá

    Stavové svetlá MEDC sú navrhované pre použitie v klimaticky nepriaznivom prostredí, vrátane prostredí s neezpečenstvom výbuchu.

    Špecialista kategórie stavové svetlá


    Novinky