Monitorovanie prostredia skleníkov

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Poľnohospodárstvo

  Poľnohospodárstvo je pestovanie rastlín a chov zvierat na výrobu potravín a iných produktov. Patrí sem pestovanie plodín, ako sú obilniny, ovocie a zelenina, ako aj chov hospodárskych zvierat, napríklad kráv, oviec alebo kurčiat. Poľnohospodárstvo sa zameriava aj na využívanie efektívnych metód pestovania plodín, ako sú biologické metódy alebo presné poľnohospodárstvo.

  Monitorovanie prostredia skleníkov

  Skleník monitorování co2

  Skleníky sú uzavreté prostredia, v ktorých sú optimalizované podmienky pre rast rastlín. Optimálne riadenie si vyžaduje informácie z vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Vo vnútri skleníka sa zvyčajne meria oxid uhličitý (CO2), relatívna vlhkosť a teplota, zatiaľ čo vonku sa meria rýchlosť a smer vetra, dážď a slnečné žiarenie.

  Rastliny potrebujú na svoj rast oxid uhličitý - sacharidy sa tvoria z CO2 a vody. Rastliny využívajú oxid uhličitý pri fotosyntéze. Produktivitu v skleníkoch možno zvýšiť správnym hnojením CO2, používaním CO2 vo fľašiach alebo CO2 produkovaného horákmi, počas denného svetla alebo pri umelom osvetlení. Optimálne množstvo CO2 závisí od konkrétnych rastlín a svetelných podmienok v skleníku. Keď sa intenzita svetla v skleníku zníži, fotosyntéza sa spomalí a spotreba CO2 sa zníži. Používanie príliš veľkého množstva CO2 zbytočne zvyšuje náklady a môže byť škodlivé pre plodiny.

  Ako merať hodnoty v skleníkoch?

  Monitorovanie životného prostredia pre efektívne hospodárenie

  Zemědělství

  Pre zefektívnenie poľnohospodárskej výroby musia poľnohospodári zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat, vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky na pestovanie ovocia a zeleniny a efektívne využívať prírodné zdroje. Inovatívne riešenia pre prvovýrobu, ako napríklad vertikálne poľnohospodárstvo alebo regeneračné poľnohospodárske techniky, podnecujú poľnohospodárov k využívaniu vedecky overených technológií. Napríklad kontrola parametrov, ako je oxid uhličitý (CO2), relatívna vlhkosť a teplota, je potrebná na zabezpečenie stabilných vnútorných a vonkajších podmienok pre dobrú úrodu kvalitných produktov.

  Spoločnosť Vaisala ponúka zákazníkom merania, ktoré poskytujú údaje na prijímanie lepších výrobných rozhodnutí, zvýšenie bezpečnosti práce a zlepšenie celkovej efektívnosti. Primárne operácie optimalizované monitorovaním znižujú ekologickú stopu, umožňujú efektívne využívanie energie a znižujú množstvo potravinového odpadu.

   

  Ako monitorovať životné prostredie v poľnohospodárstve?

  Meranie 02 pri chove rýb v rybníkoch

  Kachny na rybníce - chov ryb

  Meranie kyslíka v jazierkach je veľmi dôležité, najmä v nádržiach, v ktorých sa chovajú ryby. Kyslík je pre život rýb dôležitý a jeho nedostatok môže spôsobiť stratu produktivity a dokonca úhyn rýb. Vodné vtáctvo môže zohrávať kľúčovú úlohu v hladine kyslíka v rybníku. Niektoré druhy vtákov, napríklad kačice alebo labute, môžu produkovať veľké množstvo organických látok a odpadu, čo môže viesť k zníženiu hladiny kyslíka v jazierku.

  Keďže vodné vtáctvo je dôležitou súčasťou ekosystému rybníka, je dôležité nájsť rovnováhu medzi ochranou vtáctva a zabezpečením dostatočného množstva kyslíka pre ryby. Meranie 02 môže pomôcť pri riadení tejto rovnováhy a pomôcť zabezpečiť, aby ryby mali dostatok kyslíka na svoj rast a vývoj, pričom vodné vtáky budú mať vhodné prostredie na život.

  Ako sledovať množstvo kyslíka?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky