Spektroradiometre

Spektroradiometre - referenčné prístroje na okamžité spektrálne meranie intenzity slnečného žiarenia