Meranie výšky hladiny

Obtokové magnetické stavoznaky, priame sklenené stavoznaky, plavákové limitné spínače a kontinuálne snímače, závesné spínače, magnetické spínače, elektródy a relé od svetového lídra vo výrobe širokého spektra zariadení na meranie výšky hladiny spoločnosti KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH.

Stavoznaky

Stavoznaky

Stavoznaky sú hladinomery s magnetickým prenosom, alebo priamym zobrazením umožňujúci zobrazenie výšky hladiny alebo mezihladiny v mieste merania bez potreby napájacieho zdroja. Fungujú na princípe dvoch spojených nádob a uplatnenie nachádzajú pri aplikáciách v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Sú vyrábané zákazkovo a prispôsobené na mieru Vašich potrieb. Doplniť ich možno magnetickými spínačmi alebo snímačmi, ktoré umožnia diaľkové limitný alebo kontinuálne snímanie výšky hladiny.

Limitné spínače hladiny

Limitné spínače hladiny

Limitné spínače hladiny sú plavákové hladinomery, ktoré umožňujú monitorovanie výšky hladiny alebo mezihladiny v jednej alebo viacerých úrovniach. Uplatnenie nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Sú vyrábané zákazkovo a prispôsobené na mieru Vašich potrieb.

Kontinuálne snímače hladiny

Kontinuálne snímače hladiny

Kontinuálne snímače hladiny sú plavákové hladinomery, ktoré pracujú na odporovom alebo magnetostrikčnými princípe. Umožňujú kontinuálne meranie výšky hladiny so snímaním na mieste merania alebo s diaľkovým prenosom. Uplatnenie nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Sú vyrábané zákazkovo a prispôsobené na mieru Vašich potrieb.

Doplnkový sortiment

Doplnkový sortiment

Optické hladinové limitné spínače vrátane vyhodnocovacích jednotiek, závesné plavákové spínače hladiny (tzv. Hrušky), magnetické spínače a permanentné magenty, signalizátory prietoku (proudoznaky), tyčové limitná elektródy, prevodníky signálov, iskrovo bezpečné oddeľovače a ochranné relé.