Spätné ventily

Slúžia k zabráneniu spätného prietoku média. Ventil je v stave nečinnosti v uzavretom stave.