Priemyselné kamery

Kamery určené pre monitorovanie priestorov v prostredí s nebezpečím výbuchu, v ťažkých priemyselných prevádzkach , alebo náročných okolitých  podmienkach.