Magnetický obtokový stavoznak BNA

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meracia technika

  Meranie a regulácia tlaku, meranie výšky hladiny, snímače polohy, otáčok a uhlov, merania a regulácie prietoku, objemové prietokomery, meranie vlhkosti, meranie teploty, rosný bod, meranie a detekcia plynov, meteorologické aplikácie, meranie slnečného žiarenia.

  Meranie a regulácia tlaku

  Meranie a regulácia tlaku

  Deformačné tlakomery, meranie atmosférického tlaku, meranie / regulácia tlaku plynov / kvapalín, meranie / regulácia vákua, meranie diferenčného tlaku, digitálne referenčné tlakomery

  Meranie výšky hladiny

  Meranie výšky hladiny

  Meradla a zariadení pre priemyselné kontinuálne a limitný meranie výšky hladiny (mezihladiny) kvapalných a sypkých látok od firiem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pre kvapalné médiá sú v ponuke najmä meradla s plavákovým princípom merania (obtokové magnetické stavoznaky, limitné snímače a spínače, závesné spínače) a pre sypká médiá bezkontaktné meradla s princípom mikrovlnnej závory. Uplatnenie tieto zariadenia nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii, na silách, násypkách a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Väčšina z nich je vyrábaná zákazkovo a dajú sa tak prispôsobiť na mieru Vašich potrieb.

  Meranie polohy, otáčok, dĺžok a uhlov natočenia

  Meranie polohy, otáčok, dĺžok a uhlov natočenia

  Meranie polohy, otáčok, dĺžok a uhlov natočenia Inkrementálne snímače Absolútne snímače

  Meranie a regulácia prietoku

  Meranie a regulácia prietoku

  Široké spektrum termických, coriolisových, objemových prietokomerov a regulátorov prietoku od spoločnosti Bronkhorst. Vhodné pre aplikácie v laboratóriách, strojárenstve, priemysle a prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX zóna 2 a 1), vieme ponúknuť rad ako štandardných, tak aj zákazkových prístrojov prispôsobených na mieru podľa Vašich potrieb. Ako doplnkový sortiment ponúka spoločnosť Bronkhorsť aj odparovacie systémy, dávkovacie systémy a kalibráciu prietokomerov. Nižšie si prosím vyberte z podkategórií typu meraného média, ktoré Vás budú navigovať na konkrétne stránky produktov.

  Meranie vlhkosti

  Meranie vlhkosti

  Meranie vlhkosti v plynoch, vlhkosť sypkých látok, ventilácia a klimatizácia, prenosné prístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti.

  Meranie rosného bodu

  Meranie rosného bodu

  Prevodníky rosného bodu pre priemyselné aplikácie, aj pri vysokých teplotách, OEM aplikácie, meranie rosného bodu a teploty pre adsorpčné sušičky, kondenzačné sušičky, monitorovanie tlakového rosného bodu, prevodník veľmi nízkeho rosného bodu, ručný prístroj na kontrolné meranie rosného bodu, prevodník pre plyn SF6

  Meranie a detekcia plynov

  Meranie a detekcia plynov

  Meranie a detekcia plynov: oxid uhličitý ( CO2 ), peroxid vodíka ( H2O2 )

  Priemyselné meteoaplikácie

  Priemyselné meteoaplikácie

  Priemyselné meteoaplikácie, mechanické anemometre, ultrazvukové anemometre, stanice na meranie údajov o počasí

  Systémy Jade a viewLinc

  Systémy Jade a viewLinc

  Záznamníky, datalogery, systémy pre kontinuálny monitoring, záznam, reporting vlhkosti, teploty, CO2 a iných veličín. Cloudové riešenia, pre GxP, alebo aj neregulované aplikácie. Využitie LoRa

  Meranie slnečného žiarenia

  Meranie slnečného žiarenia

  Meranie slnečného žiarenia, pyranometre, pyrheliometre, spektroradiometre, malé senzory, senzor slnečného svitu, sledovacie systémy, PV analyzátory - analyzátory FV modulov, I-V tracer, dataloger.  EKO Instruments - katalóg 2020


  Novinky