Enkodéry Wachendorff

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meracia technika

  Meranie a regulácia tlaku, meranie výšky hladiny, snímače polohy, otáčok a uhlov, merania a regulácie prietoku, objemové prietokomery, meranie vlhkosti, meranie teploty, rosný bod, meranie a detekcia plynov, meteorologické aplikácie, meranie slnečného žiarenia.

  Meranie a regulácia tlaku

  Meranie a regulácia tlaku

  Deformačné tlakomery, meranie atmosférického tlaku, meranie / regulácia tlaku plynov / kvapalín, meranie / regulácia vákua, meranie diferenčného tlaku, digitálne referenčné tlakomery

  Meranie výšky hladiny

  Meranie výšky hladiny

  Meradla a zariadení pre priemyselné kontinuálne a limitný meranie výšky hladiny (mezihladiny) kvapalných a sypkých látok od firiem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pre kvapalné médiá sú v ponuke najmä meradla s plavákovým princípom merania (obtokové magnetické stavoznaky, limitné snímače a spínače, závesné spínače) a pre sypká médiá bezkontaktné meradla s princípom mikrovlnnej závory. Uplatnenie tieto zariadenia nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii, na silách, násypkách a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Väčšina z nich je vyrábaná zákazkovo a dajú sa tak prispôsobiť na mieru Vašich potrieb.

  Meranie polohy, otáčok, dĺžok a uhlov natočenia

  Meranie polohy, otáčok, dĺžok a uhlov natočenia

  Meranie polohy, otáčok, dĺžok a uhlov natočenia Inkrementálne snímače Absolútne snímače

  Meranie a regulácia prietoku

  Meranie a regulácia prietoku

  Široké spektrum termických, coriolisových, objemových prietokomerov a regulátorov prietoku od spoločnosti Bronkhorst. Vhodné pre aplikácie v laboratóriách, strojárenstve, priemysle a prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX zóna 2 a 1), vieme ponúknuť rad ako štandardných, tak aj zákazkových prístrojov prispôsobených na mieru podľa Vašich potrieb. Ako doplnkový sortiment ponúka spoločnosť Bronkhorsť aj odparovacie systémy, dávkovacie systémy a kalibráciu prietokomerov. Nižšie si prosím vyberte z podkategórií typu meraného média, ktoré Vás budú navigovať na konkrétne stránky produktov.

  Meranie vlhkosti

  Meranie vlhkosti

  Meranie vlhkosti v plynoch, vlhkosť sypkých látok, ventilácia a klimatizácia, prenosné prístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti.

  Meranie rosného bodu

  Meranie rosného bodu

  Prevodníky rosného bodu pre priemyselné aplikácie, aj pri vysokých teplotách, OEM aplikácie, meranie rosného bodu a teploty pre adsorpčné sušičky, kondenzačné sušičky, monitorovanie tlakového rosného bodu, prevodník veľmi nízkeho rosného bodu, ručný prístroj na kontrolné meranie rosného bodu, prevodník pre plyn SF6

  Meranie a detekcia plynov

  Meranie a detekcia plynov

  Meranie a detekcia plynov: oxid uhličitý ( CO2 ), peroxid vodíka ( H2O2 )

  Priemyselné meteoaplikácie

  Priemyselné meteoaplikácie

  Priemyselné meteoaplikácie, mechanické anemometre, ultrazvukové anemometre, stanice na meranie údajov o počasí

  Meranie slnečného žiarenia

  Meranie slnečného žiarenia

  Meranie slnečného žiarenia, pyranometre, pyrheliometre, spektroradiometre, malé senzory, senzor slnečného svitu, sledovacie systémy, PV analyzátory - analyzátory FV modulov, I-V tracer, dataloger.  EKO Instruments - katalóg 2020


  Novinky