Meracia technika

Meranie a regulácia tlaku, meranie výšky hladiny, snímače polohy, otáčok a uhlov, merania a regulácie prietoku, objemové prietokomery, meranie vlhkosti, meranie teploty, rosný bod, meranie a detekcia plynov, meteorologické aplikácie, meranie slnečného žiarenia.

Meranie a regulácia tlaku

Meranie a regulácia tlaku

Deformačné tlakomery, meranie atmosférického tlaku, meranie / regulácia tlaku plynov / kvapalín, meranie / regulácia vákua, meranie diferenčného tlaku, digitálne referenčné tlakomery

Meranie výšky hladiny

Meranie výšky hladiny

Meradla a zariadení pre priemyselné kontinuálne a limitný meranie výšky hladiny (mezihladiny) kvapalných a sypkých látok od firiem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pre kvapalné médiá sú v ponuke najmä meradla s plavákovým princípom merania (, , ) a pre sypká médiá . Uplatnenie tieto zariadenia nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii, na silách, násypkách a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Väčšina z nich je vyrábaná zákazkovo a dajú sa tak prispôsobiť na mieru Vašich potrieb.

Meranie polohy, otáčok a uhlov

Meranie polohy, otáčok a uhlov

Meranie polohy, otáčok a uhlov Inkrementálne snímače Absolútne snímače

Meranie a regulácia prietoku

Meranie a regulácia prietoku

Široké spektrum , , prietokomerov a regulátorov prietoku od spoločnosti Bronkhorst. Vhodné pre aplikácie v laboratóriách, strojárenstve, priemysle a prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX zóna 2 a 1), vieme ponúknuť rad ako štandardných, tak aj zákazkových prístrojov prispôsobených na mieru podľa Vašich potrieb. Ako doplnkový sortiment ponúka spoločnosť Bronkhorsť aj odparovacie systémy, dávkovacie systémy a kalibráciu prietokomerov. Nižšie si prosím vyberte z podkategórií typu meraného média, ktoré Vás budú navigovať na konkrétne stránky produktov.

Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti v plynoch, vlhkosť sypkých látok, ventilácia a klimatizácia, prenosné prístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti.

Meranie rosného bodu

Meranie rosného bodu

Prevodníky rosného bodu pre priemyselné aplikácie, aj pri vysokých teplotách, OEM aplikácie, meranie rosného bodu a teploty pre adsorbčné sušičky, kondenzačné sušičky, monitorovanie tlakového rosného bodu, prevodník veľmi nízkeho rosného bodu, ručný prístroj na kontrolné meranie rosného bodu, prevodník pre plyn SF6

Meranie a detekcia plynov

Meranie a detekcia plynov

Meranie a detekcia plynov: oxid uhličitý ( CO2 ), peroxid vodíka ( H2O2 )

Priemyselné meteoaplikácie

Priemyselné meteoaplikácie

Priemyselné meteoaplikácie, mechanické anemometre, ultrazvukové anemometre, stanice na meranie údajov o počasí

Meranie slnečného žiarenia

Meranie slnečného žiarenia

Meranie slnečného žiarenia, pyranometre, pyrheliometre, spektroradiometre, malé senzory, senzor slnečného svitu, sledovacie systémy, PV analyzátory - analyzátory FV modulov, I-V tracer, dataloger