Meracia technika

Meranie a regulácia tlaku, meranie výšky hladiny, snímače polohy, otáčok a uhlov, merania a regulácie prietoku, objemové prietokomery, meranie vlhkosti, meranie teploty, rosný bod, meranie a detekcia plynov, meteorologické aplikácie, meranie slnečného žiarenia.

Meranie a regulácia tlaku

Meranie a regulácia tlaku

Deformačné tlakomery, meranie atmosférického tlaku, meranie / regulácia tlaku plynov / kvapalín, meranie / regulácia vákua, meranie diferenčného tlaku, digitálne referenčné tlakomery

Meranie výšky hladiny

Meranie výšky hladiny

Obtokové magnetické stavoznaky, priame sklenené stavoznaky, plavákové limitné spínače a kontinuálne snímače, závesné spínače, magnetické spínače, signalizátory prietoku, elektródy a relé od svetového lídra vo výrobe širokého spektra zariadení na meranie výšky hladiny spoločnosti KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG.

Meranie polohy, otáčok a uhlov

Meranie polohy, otáčok a uhlov

Meranie polohy, otáčok a uhlov Inkrementálne snímače Absolútne snímače

Meranie a regulácia prietoku

Meranie a regulácia prietoku

Termické prietokomery pre plyny, termické prietokomery pre kvapaliny, Coriolisove prietokomery, objemové prietokomery, odparovacie systémy, dávkovacie systémy, kalibrácia prietokomerov

Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti v plynoch, vlhkosť sypkých látok, ventilácia a klimatizácia, prenosné prístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti.

Meranie rosného bodu

Meranie rosného bodu

Prevodníky rosného bodu pre priemyselné aplikácie, aj pri vysokých teplotách, OEM aplikácie, meranie rosného bodu a teploty pre adsorbčné sušičky, kondenzačné sušičky, monitorovanie tlakového rosného bodu, prevodník veľmi nízkeho rosného bodu, ručný prístroj na kontrolné meranie rosného bodu, prevodník pre plyn SF6

Meranie a detekcia plynov

Meranie a detekcia plynov

Meranie a detekcia plynov: oxid uhličitý ( CO2 ), peroxid vodíka ( H2O2 )

Priemyselné meteoaplikácie

Priemyselné meteoaplikácie

Priemyselné meteoaplikácie, mechanické anemometre, ultrazvukové anemometre, stanice na meranie údajov o počasí

Meranie slnečného žiarenia

Meranie slnečného žiarenia

Meranie slnečného žiarenia, pyranometre, pyrheliometre, spektroradiometre, malé senzory, senzor slnečného svitu, sledovacie systémy, PV analyzátory - analyzátory FV modulov, I-V tracer, dataloger