Ako vybrať prietokomer?

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Ako vybrať prietokomer?

  průtokoměry BronkhorstTrh s prietokomermi je veľmi pestrý, možno vyberať zo širokej ponuky zariadení merajúcich pomocou rôznych princípov. Čo je však to správne? Odpoveď je veľmi individuálna, veľmi záleží ako na médiu, ktoré chceme merať, tak na podmienkach, za akých bude meranie prebiehať. Tento článok sa zameriava na dôležité prvky, ktoré sú súčasťou výberu prietokomera aj s ohľadom na rozdiel medzi meraním objemovým a hmotnostným.

  Cena a funkcie

  Najbežnejšie kritérium pre výber prietokomera bude pravdepodobne jeho cena. Za ňou nasledujú funkcie, v našom prípade presnosť, opakovateľnosť a podobne. Riadiť sa však primárne cenou a za každú cenu sa snažiť ušetriť sa môže vo výsledku naopak predražiť. Pri zaobstaraní lacnejšieho zariadenia totiž môže dôjsť v lepšom prípade k nepresnostiam v meraní alebo opakovateľnosti, čo spôsobí plytvanie materiálom. V horšom prípade sa prietokomer vôbec nemusí hodiť do vašej prevádzky a nakoniec budete musieť rovnako zaobstarať drahšie, ktoré vám sedí na mieru.

  Coriolisove hmotnostné prietokomery

  mini CORI-FLOW s regulačním ventilem

  mini CORI-FLOW s regulačným ventilom

  Ak potrebuje prietokomer častú údržbu, čo v praxi znamená zastaviť prevádzku, prietokomer vybrať a odoslať na servis, poprípadne kalibráciu. Stáva sa z neho veľmi drahý prvok, ktorý brzdí celý proces. Častá údržba navyše prvotne ušetrené náklady rýchlo zmaže. Preto môže byť výhodnejšie si priplatiť a zaobstarať prístroj s minimálnou údržbou. Obstarávacie náklady na prietokomery s Coriolosovým senzorom sú vyššie ako u väčšiny ostatných, hlavne kvôli princípu jeho merania, ale dlhodobá stabilita, všestrannosť a nízke nároky na údržbu z neho robia veľmi dobrú voľbu pre meranie a reguláciu ako kvapalín tak plynov.

  Ultrazvukové objemové prietokomery

  "ES-FLOW

  Občas sa stane, že sa predtým zamietnutý prístroj môže stať vhodným vďaka pokroku v technológii, ktorú používa. Dobrým príkladom je ultrazvukový prietokomer ES-FLOW. Predtým sa museli inline prietokomery s ultrazvukovým senzorom nechať pri každej zmene kvapaliny znovu skalibrovať, navyše ich nebolo možné použiť v miestach s vysokými hygienickými nárokmi. Dnes už boli tieto prekážky odstránené a ultrazvukové prietokomery majú uplatnenie aj na týchto miestach.

  Objemové alebo hmotnostné merania

  Dva najjednoduchšie spôsoby merania prietoku sú objemové a hmotnostné. Prietokomer teda meria objem, ktorý pretečie alebo hmotnosť. Tieto ukazovatele si môžeme medzi sebou ľahko prepočítať, pokiaľ poznáme hustotu meraného média. Či použiť objemový alebo hmotnostný prietokomer záleží na type aplikácie, komponentoch a dôvode merania.

  Rozdelenie prietokomerov

  Pri výbere prietokomera je potrebné poznať aspoň základné princípy, na ktorých prietokomery pracujú, aby nedošlo k nekompatibilite s meraným médiom. Napríklad ak si kúpime elektromagnetický prietokomer, musíme vedieť, že je schopný merať len vodivé kvapaliny, to v praxi znamená, že ak budeme merať prietok napríklad kvapalných uhľovodíkov, prietokomer nám bude indikovať nulový prietok. Poďme sa pozrieť, ktoré typy prietokomerov sa hodia ku ktorým médiám.

  Vlastnosti média

  Je veľmi dôležité poznať vlastnosti meraného média (tekutiny) pre určenie správneho prietoku, nižšie sú uvedené najdôležitejšie parametre:

  Typ média – kvapalina, plyn, suspenzia, para

  Ďalšie vlastnosti: Hustota, Viskozita, Teplota, Tlak, Stav tekutiny (suspendované častice, cudzie predmety, bubliny), Nečistoty, Konzistencia prúdenia (konzistentné, prerušované, plné potrubie alebo len z časti), Rozsah prúdenia (minimálne a maximálne prúdenie), Korozívne vlastnosti tekutiny (korozívna tekutina môže poškodiť senzor, môže byť potrebné použiť odolnejší materiál).

  Fyzikálne vlastnosti

  Je tiež potrebné poznať fyzikálne vlastnosti prostredia, kde bude prietokomer umiestnený, dôležité vlastnosti pre zváženie sú:

  • Konfigurácia potrubia pred a za prietokomerom a dĺžka rovného potrubia pred a za senzorom.
  • Veľkosť potrubia. Niektoré prietokomery majú problémy s meraním prietoku v potrubí malých rozmerov, iné naopak nezvládajú merať príliš vysoký prietok.
  • Materiál, z ktorého je potrubie vyrobené.
  • Okolité prostredie, či je stále alebo premenlivé.
  • Či bude prietokomer pracovať pod určitým uhlom, niektoré typy prietokomerov sú citlivé na orientáciu montáže.

  Špecifikácia prietokomerov

  Aj špecifikáciu je nutné zvážiť pri výbere prietokomera.

  • Presnosť – Prirodzene je dôležitým faktorom pri výbere prietokomera jeho presnosť. Zdá sa byť smiešne ju vôbec zmieňovať, kto by chcel nepresný prietokomer, ale je potrebné vziať do úvahy, že rôzne prietokomery majú rôznu presnosť a niektoré aplikácie nemusia vysokú presnosť vyžadovať.
  • Opakovateľnosť – opakovateľnosť je počet (%) koľkokrát dostanete rovnaký výsledok počas rovnakého merania za rovnakých podmienok. Presnosť vyžaduje opakovateľnosť, ale opakovateľnosť nevyžaduje presnosť, len konzistenciu. Teda možno povedať, že opakovateľnosť býva dôležitejším faktorom prietokomera než presnosť.
  • Pomer rozsahu – Tým sa rozumie rozsah, v ktorom je prietokomer schopný presne merať. Najlepšie je vyberať prietokomer s najvyšším rozsahom pre vašu aplikáciu, kedy nie sú ovplyvnené ostatné faktory.
  • Hygienické požiadavky – Prietokomery pre potravinový, medicínsky a farmaceutický priemysel majú špeciálne požiadavky do sterilných prostredí.
  • ATEX – Ak sa prevádzka nachádza v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, je potrebné zaobstarať iskrovo bezpečný prietokomer.
  • Cena – Ako bolo povedané už skôr, mala by zahŕňať náklady na inštaláciu, prevádzku aj údržbu, vrátane opráv.

  Záver

  Ako vidíte, pri výbere správneho prietokomerua existuje veľké množstvo premenných, ktoré môžu váš výber ovplyvniť, a to sú tu vypísané len tie základné. Pre správny výber prietokomera teda neváhajte a kontaktujte nás ako telefonicky alebo cez formulár, ktorý nájdete nižšie.

   

   

  Autor článku: Michal Janoško - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam ďalej?

  Môžete si pozrieť naše ďalšie články, prípadne si prejsť kategória súvisiaca s týmto článkom (Meracia technika, Meranie a regulácia prietoku, Prietokomery a regulátory prietoku kvapalín, Prietokomery a regulátory prietoku plynov), alebo si prezrieť relevantné produkty (Bronkhorst CORI-FLOW, Bronkhorst ES-FLOW). Viac informácií a zoznam všetkých produktov nájdete na stránke výrobcu Bronkhorst.

  Ak potrebujete viac informácií alebo nám chcete niečo povedať, neváhajte sa obrátiť priamo na nášho odborníka, a to buď prostredníctvom formulára, alebo emailom.


  Novinky