Bronkhorst

← Spät na výpis dodávateĺov

Holandský výrobca Bronkhorst ponúka široké portfólio Termických, Coriolisových a Ultrazvukových hmotnostných prietokomerov a regulátorov prietoku (mass flow controller) najmä pre menšie prietoky plynov a kvapalín. ...pokračovať

Tieto prístroje sú používané pre meranie a reguláciu hmotnostného prietoku pri rôznych aplikáciách v laboratóriách, priemyselnej výrobe aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu ATEX zóna 2 aj zóna 1. Zdieľaním skúseností a blízkej spolupráci pri vývoji nových aplikácií sa stálymi partnermi na poli hmotnostného prietoku boli rozšírené funkcie prístrojov Bronkhorst a boli vyvinuté špeciálne systémy na meranie a kontrolu prietoku ako napríklad systém na prípravu pár kvapaliny v prúde nosného plynu CEM alebo funkcie multi-fluid pre pre-nastavenie prietokomera až na 100 plynov priamo na pracovisku.

Hmotnostné prietokomery merajú prietok nezávisle od teploty a tlaku média. Regulátory hmotnostného prietoku nastavia stabilný prietok média nezávisle na zmenách tlaku vďaka integrovanej PID regulácii, ktorá neustále porovnáva meranú hodnotu s nastavenou. Ponúkame aj možnosť po-záručného servisu a kalibrácie v autorizovanom kalibračnom laboratóriu v ČR.