Bronkhorst mini CORI-FLOW ML120

Coriolis mini CORI-FLOW ML120

Coriolisov hmotnostný prietokomer / regulátor na meranie najmenších prietokov

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

ML 120 je kompaktný Coriolisov hmotnostný prietokomer alebo regulátor hmotnostného prietoku pre meranie najmenších prietokov od spoločnosti Bronkhorst.

Model mini CORI-FLOW ML120 umožňuje merať rozsahy prietoku od 50 mg / h do 200 g / h, čo z neho v súčasnosti robí prietokomer pre meranie najmenších prietokov Coriolisovou metódou na trhu.

Komunikáciu je možné, rovnako ako u ostatných prístrojov Bronkhorst, zvoliť v základnom prevedení analógovú alebo digitálnu RS232. Voliteľne možno prístroj vybaviť i digitálnou RS485 doskou s protokolmi EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, POWERLINK alebo FLOWBUS.

Kompaktný Coriolisov regulátor hmotnostného prietoku

Regulátor obsahuje mikroprocesor umiestnený na PCB doske umožňujúcu konverziu signálov, zbernicovú komunikáciu a integrovaným digitálnym regulátorom pre presné riadenie hmotnostného prietoku. Ten ovláda integrovaný piezoelektrický regulačný ventil. Regulátor prietoku potrebuje len (i menej ako) dve sekundy pre perfektnú stabilizáciu prietoku, čo robí z Coriolisovho regulátora ideálne zariadenie pre rýchle procesy s opakujúcim sa dávkovaním a plnením napríklad pre prekurzory, prísady, rozpúšťadlá, atď.

Hlavné vlastnosti

  • priame meranie hmotnostného prietoku, nezávislé na vlastnostiach pretekaného médiá
  • rýchla reakcia
  • vysoká presnosť merania
  • sekundárne výstupy pre meranie hustoty a teploty média
  • kompaktný dizajn s veľmi malým vnútorným objemom
  • jednoduchá inštalácia
  • „Multibus“

Rad mini CORI-FLOW ML120 Coriolisových hmotnostných prietokomerov a regulátorov je ponúkaná s analógovou a digitálnou komunikáciou RS232 v základnom prevedení, voliteľne je možnoé pridať digitálnu RS485 dosku s protokolmi PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU / ASCII, Profinet, EtherCAT®, POWERLINK alebo FLOW-BUS .

Použitie

výroba polovodičov
technológia výroby solárnych článkov a FPD
potravinársky priemysel
zdravotnícke, mikrochemické alebo analytické inštalácie
kalibračné laboratória

Hmotnostný prietokomer (MFM) alebo regulátor (MFC)

Rozsahy prietoku
Minimálny Nominálny Maximálny
ML120 50…5000 mg/h 1…100 g/h 2…200 g/h

Dokument

Jazyk

Katalógový list EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre kvapaliny Cena 

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera kvapalín do 30 kg/h H2O/IPA

Sme schopní merať už od 0,1 g/h do 30 kg/h. Kalibrácia v piatich bodoch (Liqui-Flow) alebo v siedmich bodoch (Cori-Flow). V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

5 250 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia prístroja (Liqui-Flow, miniCori-Flow, CEM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť.

3 550  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Preplach CEM, miniCori-Flow

Preplach nerozoberateľných častí prístroja saponátom, vodou, prípadne po konzultácii iným rozpúšťadlom.

945 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujeme maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.