Snímače pre dátové centrá

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Dátové centrá

  Dátové centrá sú špeciálne navrhnuté a vybavené miesta, v ktorých sa nachádzajú servery, dátové úložiská, sieťové prvky a ďalšie technológie, ktoré umožňujú spoľahlivé a bezpečné ukladanie údajov, prístup k nim a výpočtový výkon. Tieto centrá sú vybavené veľkým množstvom technológií, ktoré počas svojej prevádzky generujú teplo. To je potrebné odvádzať a vnútorné prostredie dátových centier monitorovať, aby sa dosiahla optimálna životnosť technológie.

  Snímače pre dátové centrá

  Chladiace a klimatizačné systémy predstavujú väčšinu spotreby energie dátového centra (40 %). Existujú rôzne spôsoby, ako znížiť prevádzkové náklady. Okrem opatrení na maximalizáciu účinnosti procesov závisí účinné riadenie spotreby energie od dostupnosti presných, spoľahlivých a nepretržitých monitorovacích údajov.

  Veľmi dôležité je monitorovať teplotu v uličkách a rackoch, ako aj v kanáloch ventilačného a chladiaceho systému a tiež vonkajšiu teplotu. V závislosti od miesta a aplikácie sú potrebné rôzne typy meraní vlhkosti. Napríklad v miestnostiach, kanáloch alebo vonku nás zaujíma relatívna vlhkosť a rosný bod, zatiaľ čo v chladiacich vežiach a odparovacích zvlhčovačoch je žiaduce meranie teploty mokrého teplomera. V prípade ekonomizérov vzduchu sa môžu vyžadovať snímače entalpie. Tieto vypočítané parametre vlhkosti sú zvyčajne dostupné priamo z pokročilých snímačov vlhkosti spoločnosti Vaisala.

  Ako merať prostredie v dátových centrách?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky