Vlhkosť sypkých látok

Vlhkomer na kontinuálne in-line meranie zvyškovej vlhkosti sypkých látok kontinuálne monitoruje vlhkosť aj teplotu sledovaného materiálu a dáva možnosť automaticky, alebo manuálne zasahovať do procesu.