MotorPurge

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
  • Uzáver s vnútorným pretlakom

    Uzáver s vnútorným pretlakom. Umožňuje jednoduché nasadenie veľkých elektrických prístrojov, motorov, rozvádzačov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.


    Novinky