Uzáver s vnútorným pretlakom

Uzáver s vnútorným pretlakom. Umožňuje jednoduché nasadenie veľkých elektrických prístrojov, motorov, rozvádzačov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.